Ny projektlogotyp och ny Interreg-logotyp

Den 1 maj bytte Interreg ut sin logotyp. Eftersom ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society har utnyttjat möjligheten att kombinera projektets logotyp med Interregs logotyp berördes projektet extra mycket av förändringen.

I princip hade projektet kunna ha behållit den kombinerade logotypen, men Interreg kombinerade sin nya logotyp med ytterligare ett krav: andra logotyper på samma sida/produkt får inte vara större än EU-flaggan.

– Eftersom vårt projekt har många partners fick beslutet stora grafiska konsekvenser, berättar Eskil Mårtensson, projektledare. Tidigare kunde vår kombinerade interreg- och projektlogotyp samsas med andra logotyper i samma storlek, men i och med det nya beslutet så får inga andra logotyper vara större än halva interreg-/projektlogotypen. Detta fungerar inte i vårt projekt, så därför har projektledningen beslutat att införa en separat projektlogotyp, som ska användas vid sidan av den nya ”rena” interreg-logotypen.

Nedtonad logotyp

Den nya logotypen består av en vit stiliserad jordglob på en magenta-färgad kvadrat, med projektnamnet skrivet i svart färg till höger om kvadraten.

– I kommunikationsplanen har vi strategin att låta projektpartners vara den främsta avsändaren gentemot målgrupperna, berättar Thomas Nilsson, projektkommunikatör. Därför var det viktigt att ta fram en relativt nedtonad logotyp, som ska kunna fungera i många olika sammanhang tillsammans med flera olika logotyper.

Den stiliserade jordgloben symboliserar projektets syften/föremål: gränsöverskridande (cross border), samhälle och vetenskap. Den magenta färgen är den samma som Interreg:s färg för projekt inom insatsområdet innovation. Teckensnittet projektnamnet är skrivet med är samma teckensnitt, Open Sans, som Interreg använder sig av.

Viktigt att använda Interreg-logotypen på rätt sätt

hemsidan finns nu ett nytt logopack, samt olika mallar/skabeloner för Word, Powerpoint och Mail. Dessutom finns det en länk till Interreg:s hemsida, där man kan ladda ner Interreg:s logotyp och läsa riktlinjerna för användandet av logotypen.

– Det är mycket viktigt att alla följer Interreg:s riktlinjer för hur logotypen ska användas, menar Eskil Mårtensson. Om vi inte använder Interreg:s logotyp på rätt sätt riskerar trycksaken eller evenemanget inte få medfinansiering från EU.

Tumreglerna för Interreg-logotypens användande är:

  • Den måste vara på vit bakgrund
  • Andra logotyper på samma produkt får inte vara högre eller bredare än Interreg:s logotyp
  • I tryckt format får den inte vara mindre än 38,1 mm
  • På webben måste den synas utan att man måste scrolla

Gamla trycksaker är fortfarande giltiga, men nya måste ha med båda nya logotyper

Trycksaker som redan tryckts med den gamla kombinerade interreg/projektlogotypen behöver inte korrigeras, men allt som trycks från och med nu måste innehålla både den nya interreg-logotypen och den nya projektlogotypen. Dessutom måste allt digitalt material, som hemsidor, korrigeras med de nya logotyperna.