Dansk lagändring gynnar ESS-anställda utanför EU

Den danska regeringen lade idag fram ett lagförslag till Folketinget om ändringar i Utlänningslagen och Källskattelagen, för att möjliggöra för anställda vid ESS och som är medborgare i ett land utanför EU/EES att kunna bosätta sig i Danmark.

Hittills har det nämligen inte varit möjligt för så kallade tredjelandsmedborgare (dvs medborgare från ett land utanför EU/EES) att få uppehållstillstånd i Danmark om arbetstillståndet gäller Sverige.

Vidare så har forskare som arbetar vid ESS databehandlingscenter i Köpenhamn (DMSC) riskerat att förlora rätten till förmånlig forskarbeskattning i Danmark, när de behövt åka till Lund för att arbeta där.

Båda gränshinder behandlas i det lagförslag som utlänningsminister Inger Støjberg (Venstre) la fram till Folketinget idag. Lagförslaget kommer att behandlas i Folketinget den 22 november och avses träda i kraft den 1 januari 2017.

En del av delprojektet Gränshinders arbete

De föreliggande gränshindren är några av de som delprojektet Gränshinder har lyft fram under det senaste året och projektet har haft direkt inflytande över lagtexten genom remissvar.

– Vi har legat på och skickat frågor till myndigheter och instanser. En av frågorna vi har lyft är att man inte kan utnyttja den danska forskarskatten när arbetet vid DMSC kräver att man är några dagar vid huvudanläggningen i Lund. Det kan innebära att man väljer att inte bo i Danmark, säger Matilda Sommelius, som är projektledare för delprojektet om gränshinder inom ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society, till News Øresund.

Delprojektet Gränshinder avslutas redan vid årsskiftet och avser att ta fram en rapport med gränshinder med lösningsförslag, samt en påverkansstrategi för ett långsiktigt arbete. Påverkansarbetet kommer sedan att drivas inom ramen för Greater Copenhagen & Skåne Committees ordinarie gränshindersarbete.

Läs mer på News Øresund

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven

Delprojektet Gränshinder