Månedens partner: Malmö högskola

Marité Cárdenas,
forskare på Malmö högskola

Vi har talt med Marité Cárdenas, der er forsker på Malmö högskola. Malmö högskola indgår i delprojektet MAX4ESSFUN, som et af de otte universiteter, der er med i projektet og Marité Cárdenas er Malmö högskolas repræsentant i projektets styrgruppe og Steering Committe og fortæller her om, hvorfor de er med og hvad de får ud af det.

Samarbejdet med andre universiteter
”Eftersom Malmö högskola er et forholdsvist nyt universitet, er vi vældig interesserede i at samarbejde med andre og udvide vores forskernetværk med de andre universiteter omkring os. At deltage i MAX4ESSFUN har givet os en rigtig spændende mulighed for at komme med i forskerprojekter både sammen med de andre universiteter men også med de nye forskningsanlæg, og det er vi rigtig glade for” fortæller Marité.

Stor interesse for at være med
Malmö högskola har som mål at de skal gennemføre seks experimenter i løbet af projektperioder og Marité fortæller, at interessen har været stor for at være med; ”vi er allerede på plads med de første fem eskperimenter, som er blevet godkendt, og jeg tror endda sagtens, at vi kunne have stået for flere, men vi satte nogle forsigtige mål, for at være sikker på, at vi kunne opfylde dem.” fortæller Marité og fortsætter ”ud over selve experimenterne så er vi også co-supervisorer på to experimenter nu og skal måske være med på to-tre mere i projektet. ”

Samlet set har delprojektet MAX4ESSFUN et mål om at gennemføre 176 antal eksperimenter og som man kan læse i projektledelsens beretning for denne måned, er der de første 116 experimenter godkendt.

Forankringen af projektet
Marité fortæller, at deres forskere i fremtiden får et større ansvar for selv at søge tid samt finansiering til at gennemføre eksperimenterne: ”Når projektet er slut, har vi et langt større netværk af forskere at samarbejde med og det er et rigtig godt udganspunkt for meget mere forskning med de metoder, der findes på ESS og MAX IV. Og så bliver det i høj grad op til forskerne selv at søge om tid på anlæg, så det arbejde, vi er startet på nu, kan fortsætte.”

Malmö högskola