Regional leverantörsbas hjälper lokala företag/virksomheder att navigera på Big Science-marknaden

Intensiva samtal under IPAC´17-konferensen i Köpenhamn. Till vänster Magnus Wiberg och Niclas Rosvall från Exir Broadcasting AB. Till höger Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet och Fredrik Jörgensen, Sveriges ambassadör i Danmark.

Magnus Wiberg är Technical Area Sales Manager på Exir Broadcasting AB som ligger i Hörby, mitt i Skåne. Exir Broadcasting AB tillverkar bland annat kombiners till radio- och TV-sändare runtom i Sverige och världen. Tekniken som går ut på att kombinera ihop signaler från radio och TV-sändare är även användbar i forskningsanläggningar som ESS och MAX IV för att få igång accelerationen av till exempel neutroner.

– Merparten av de produkter vi levererar är passiva RF-komponenter såsom rigid line, vågledare, riktkopplare och kombiners. Vi utvecklar och tar även fram prototyper i nära samarbete med kund, ofta något forskningsinstitut, samt gör ”on site-installationer” av våra produkter på olika anläggningar runt om i världen, berättar Magnus.

På kontoret i Hörby arbetar ca 10 personer, med produktion, forskning & utveveckling samt marknad och försäljning. Exir Broadcasting AB ägs av de lokala bolagen Hapab AB och Proswede, vilka också är de största underleverantörerna till Exir, och det ger goda förutsättningar för kostnadseffektiv tillverkning av Exirs produkter och även en effektiv utvecklingsprocess från ide till färdig prototyp. Totalt arbetar ungefär 60 personer inom gruppen Exir/Hapab/ProSwede.

– En viktig konkurrensfördel för vårt företag är att vi har både tillverkningen och FoU-enheten i Hörby. Det ger oss goda möjlighet till produktutveckling, att kunna testa och ta fram prototyper, berättar Magnus.
Exir Broadcasting AB verkar på en global marknad och har hittills levererat produkter till forskningsanläggningar i Thailand, Indien, England, Polen och Vietnam och MAX Lab i Lund. Magnus ser stora möjligheter på den globala Big Science-marknaden och tror att företaget hade kunnat leverera ännu mer.

– Vi skulle kunna produktifiera mer inom vissa områden. Globalt sett kan det alltid bli mer. De projekt som dyker upp behöver ligga rätt i fas och för att vi ska kunna gå in, så det handlar mycket om att prioritera och välja bort. För oss spelar det annars inte så stor roll om affärerna görs i Sverige eller utomlands.

Exir Broadcasting AB har varit med i ett par aktiviteter inom delprojektet Regional leverantörsbas. Magnus berättar att den person han först kom i kontakt med från delprojektet var Anna Hall från IUC Syd.

Många trösklar för lokala företag

– Anna var en riktig vitaminspruta inom ett tungrott område. Det finns många trösklar för lokala företag som vill göra affärer med ESS, till exempel att alla upphandlingar är på engelska, att det krävs flera referenser och en lång förberedelsefas.

Exir Broadcasting AB deltog hösten 2016 på ett studiebesök till forskningsanläggningarna ISIS och Diamond Light Source i Storbritannien. Studiebesöket koordinerades av Regional leverantörbas. Magnus upplever att besöket gav väldigt mycket, framförallt fick han kontakt med UKSBS i Storbritannien som arbetar med upphandlingar, vilket gav bra insikt i hur ESS upphandlingsprocesser ser ut och möjlighet att ställa frågor.

– Vårt primära mål med studiebesöket var att träffa upphandlarna på UKSBS som är direkt involverade i inköp till ESS. Därutöver är dessa personer och de processer som de arbetar utifrån av intresse för vår verksamhet längre fram då de även hanterar inköp till liknande anläggningar i Storbritannien. Vi märkte att det finns en relativt stor öppenhet från universiteten och andra som är involverade i upphandlingarna att förtydliga informationen så länge upphandlingarna är öppna, förklarar Magnus.

När det gäller ESS har Exir Broadcasting AB tidigare lämnat in ett anbud som de inte vann. Företaget är för tillfället involverat i ännu en upphandling och Magnus betonar vikten av att veta vad ESS är ute efter för att man ska kunna ställa rätt frågor.

Tidigt i processen

– Det gäller att komma in tidigt i processen och att visa vad man kan göra. Eftersom vi är mycket specialiserade och det är kvalificerade saker det handlar om är det inte så stor konkurrens från andra företag, men man måste ha varit med lång tid innan upphandlingen kommer ut.

Företaget bör ha tagit fram prototyper och testat dessa, vilket det också finns möjlighet till inom ESS nätverk. Sammanlagt kan det handla om en förberedelsefas på 6-12 månader innan själva upphandlingen kommer ut.

– ESS är oerhört duktiga på att beskriva vad de behöver och upphandlingarna är extremt genomtänkta. ESS pushar utvecklingen framåt och det är väldigt spännande! För deras del handlar det om ”Maximal Value of Money”. Den upphandling på ESS som vi är inne i nu är inte jättestor rent ekonomisk men viktigt. ESS är ett kvalitetsmärke och att ha med dem som referens i framtiden hade varit väldigt positivt, konstaterar Magnus.

En annan aktivitet inom Regional leverantörsbas som företagit deltagit på är en teknikworkshop som anordnades i Lund i september 2016. Workshoppen samlade ca 140 deltagare från industrin, forskningsanläggningar och akademin och mynnade ut i sju prioriterade områden för ESS och MAX IV som delprojektet kommer arbeta vidare med framöver.

– Det var mycket positivt att vara med på workshoppen i Lund och man förstår att det är stora saker det handlar om. Workshoppen visade på bredden både teknologimässigt och geografiskt. ESS har ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen och en stark inköpskompetens. De vet precis vad som behövs och utgår mycket från vad som gjorts på andra anläggningar. Ska man leverera till dem gäller det att produkterna kommer i tid, annars finns en risk att ett företags rykte förstörs på den globala marknaden.

Text och intervju: Kristina Sandberg Hrbinic