Månedens partner: Chalmers tekniska högskola

I juni måneds udgave af nyhedsbrevet tegner vi et portræt af Chalmers Tekniska högskola, der er med i delprojektet MAX4ESSFUN. Vi har talt med Aleksandar Matic, der er professor i fysik på Chalmers og repræsentant i MAX4ESSFUN:s Steering Committee.

Ét projekt – mange aktiviteter
Aleksandar fortæller, at Chalmers er engageret i MAX4ESSFUN på flere niveauer.

”Vi har været med i projektet på flere niveauer, både i seks måneders eksperimenter, men også andre aktiviteter. I maj måned var vi for eksempel med til at afholde en workshop om ’Materials for Energy Applications through Neutron and X-Ray Eyes’, som blev arrangeret i samarbejde med Nordforsk Network on Functional materials.”

Læs mere om de forskellige workshops i MAX4ESSFUN her.

Opkvalificeret internt og eksternt
Aleksandar fortæller, at Chalmers både har fået flere kontakter eksternt i form af samarbejdspartnere fra andre universiteter i Danmark, Sverige og Norge og på anlæggene, men derudover har flere internt på universitetet fået kendskab til at arbejde med synkrotroner og neutroner.

”Det, at vi er med i projektet, betyder, at vi har fået mange flere i organisationen, der kender til metoderne, og det er rigtig godt,” siger Aleksandar og fortsætter ”jeg har været overrasket over hvor mange fra Chalmers, der har hørt om projektet og muligheden for at deltage i eksperimenterne fra deres samarbejdspartnere på andre universiteter. Det siger mig, at kendskabet til projektet er kommet ud over de helt traditionelle faggrupper, og det er jo sjovt.” fortæller Aleksandar.

Fremtiden for engagementet i ESS og MAX IV
Chalmers har en stor satsning i forhold til ESS og MAX IV og Aleksandar fortæller, at projektet har været meget positivt for den indsats, der allerede var i gang.

”Vi vil fortsætte alle vores indsatser i fremtiden og har med dette projekt fået endnu bedre forudsætninger for det. Vi er allerede meget aktive både på grundforskningsniveau og det tekniske niveau, hvor vi for eksempel også arbejder med at opbygge instrumenterne på anlæggene, så det er meget spændende” siger Aleksandar og fortsætter ”vi er utrolig glade for at være med i projektet, at få mulighed for at udbrede kendskabet til vores område og møde så mange forskere med samme fokus og interesse, som vi kan arbejde sammen med”.

Chalmers Tekniske Högskola ligger i Göteborg og du kan læse mere her