Månedens partner: Helsingborgs stad

Til nyhedsbrevet i april har vi interviewet Claes Malmberg – section director economic development i Helsingborgs stad – der beretter om kommunens rolle i projektet, hvilket aktiviteter de har været med i, og de nye fremadrettet muligheder deltagelsen i projektet har åbnet op for.

Kendskabet bliver udbredt
Helsingborgs stad har været med i forskellige initiativer inden for delprojekterne ”Internationell Attraktionskraft” og ”Välkomnande av internationella talanger”. Claes Malmberg fortæller, at kommunens arbejde hovedsageligt har bestået i at udbrede kendskabet til faciliteterne ESS og MAX IV, projektet og at få præsenteret og informeret om det unikke Helsingborgs stad har at tilbyde internationale talenter og hvordan, virksomheder placeret i kommunen og omegn, kan hjælpe med at løfte diverse opgaver omkring forskningsfaciliteterne.

Netværket er vokset
Helsingborgs stad har løbende været med til at planlægge og udføre både seminarer og events med fokus på erhvervslivet og de internationale talenter. I kommunen har det primært været Eva-Lotta Bergström og Alexandra Werder Hallonkvist, der konkret har deltaget til arrangementerne, om for eksempel erhvervslivets muligheder for at blive leverandører til ESS og MAX IV og forskellige aktiviteter for nytilflyttede talenter og deres pårørende i tæt samarbejde med International House i København og International Citizen Hub i Skåne. Claes Malmberg fortæller, at involveringen i Interreg-projektet ikke kun har medført at Helsingborgs stad og omegn er blevet gjort mere synlige på kortet for tilflyttere, men at projektet også at medført, at kommunen har udvidet sit netværk særligt inden for erhvervslivet, men også mod de andre partnere inden for projektet. Og dette udvidede netværk åbner for nye muligheder fremadrettet, forklarer Claes Malmberg.:
”Det är ett stort projekt som gör att vi kommer i kontakt med nya nätverk och personer. Därmed också nya möjligheter för Helsingborgs stad.”

Det gode samarbejde skal fortsætte
De parter i projektet, som Helsingborgs stad har fået et særlig godt og tæt samarbejde op at stå med er International House i København og International Citizen Hub i Skåne. Claes Malmberg understreger, at kommunen vil sætte kræfter ind på, at dette gode samarbejde skal fortsætte, når projektet ender i slutningen af august, og at der bliver arbejdet videre med de funktionelle strukturer omkring velkomsten af internationale talenter, som Interreg-projektet har fået etableret i kommunen:
”När det gäller Welcoming International Talents har projektet bidragit med att vi i Helsingborg nu har detta mer fokuserat än tidigare. Det finns en struktur och ett kontaktnät att jobba vidare inom för att fortsätta utveckla hur vi arbetar inom området” uddybder Claes Malmberg.