Månedens partner: Region Skåne

I juni har vi talt med Daniel Persson, der er udviklingschef og stedfortrædende/vice udviklingsdirektør i Region Skåne og desuden formand for projektets overordnede styregruppe.

Det blev til en snak om Regional udvikling, hvordan projektet er et godt eksempel på mange måder ikke mindst i tider, hvor verdens udvikling går imod lukkede grænser og mindre tværregionalt samarbejde.

Fra starten af samtalen er det tydeligt, at Daniel har stor interesse for det faglige indhold i projektet og høje ambitioner for Region Skånes udvikling sammen med resten af parterne i Øresundsregionen.

Intet tilfælde, at ESS blev etableret i Lund

”Det er klart, at etableringen af ESS i vores region ikke var et tilfælde. Det var resultatet af en enorm indsats, at det lykkedes. En indsats som netop handlede om at fremvise, hvad vores placering kan, når vi arbejder sammen. Vi har vældig dygtige universiteter, og vi vandt den europæiske konkurrence, fordi vi arbejdede sammen og fremviste, at vores region både har en international lufthavn, den faglige forskningsmæssige viden og politiske vilje, til at få det til at ske.” fortæller Daniel og fortsætter: ” Så det at det lykkedes, var i sig selv en stor fremgang for vores region og en kvittering, kan man sige, for samarbejdet.”

Projektet understøtter regionale mål

I Region Skåne er udviklingsperspektivet afgørende for alle projekter. Og netop ’ESS & MAXIV: Cross Border Science and Society’ projektet forholder sig til alle de vigtigste dimensioner, når det gælder at styrke Skåne i et regionalt perspektiv på flere niveauer. Daniel fortæller: ”Projektet viser perfekt den regionale udviklingsværdi. Det er konkret i forhold til alle de afgørende dele rundt om anlæggene, uanset om vi taler om forskning, international tiltrækning, grænsehindringer og leverandører eller markedsføring af regionen som et godt sted at lægge sine R&D afdelinger for store globale virksomheder. Der er ingen tvivl om, at vi vil drage nytte af vores erfaringer i dette projekt fremadrettet og kan bruge den viden i andre kontekster og projekter.”

Ideel projektledelse 

Daniel har mange års erfaring med regional udvikling på tværs af Øresund og var også involveret i at skrive programmet for Interreg, som projektet er finansieret igennem. ”Det er heller ikke noget tilfælde, at ESS og MAX IV nævnes i programmet. Og med så stor en EU-satsning, mener jeg også, at det er vigtigt, at Interreg understøtter anlæggene og aktiviteterne rundt om dem. Regionernes ansvar er at tænke alle aktørerne ind og se helheden for alle, så vi får størst muligt udbytte. Derfor er det vigtigt, at vi har kunnet styre projektet så succesfuldt i mål, som vi har. Vores styrke er at samle aktører og at se helheden, og det mener jeg, at vores dygtige projektledere på begge sider af sundet har lykkes med til fulde. De har udfyldt deres roller eksemplarisk. Projektet er meget kompliceret, og jeg ved hvilken stor opgave, det er, at føre det sikkert i havn. ”

Forankring

Den gode projektledelse betyder også, at projektet har været forankret godt i de regionale strategier på begge sider af sundet. Daniel fremhæver, at arbejdet rundt om ESS og MAX IV fortsætter helt naturligt efter projektet afslutning. ”Alle aktører i projektet har investeret i netværker, som består på tværs af Øresundsregionen og på den måde, er projektet et virkelig godt eksempel på regional udvikling. Arbejdet med ESS og MAX IV er hverdag for os, og ikke kun noget vi gør i et projekt. I Region Skåne er vi ved at rekruttere en fuldtidsansat, som skal arbejde med ’smart materials’ fremover. Så denne indsats er højt prioritet i vores budget og vores grænseregionale samarbejde. Desuden arbejder vi på fremadrettet også at knytte et stærkere bånd til Tyskland.”

Verden har forandret sig

Da projektet blev skudt i gang i efteråret 2015, så verden anderledes ud. Meget er sket storpolitisk, som også afspejler sig helt konkret på vores regionale niveau. Daniel uddyber: ”Vores projekt viser, hvor vigtigt det er at arbejde sammen og værdien i at kunne færdes frit på tværs af grænser. Det er ganske fint at være involveret i et projekt, som helt konkret viser værdien af at skabe tværregionale netværk og samarbejdsrelationer. Al den viden, som findes på tværs af universiteter og alle de andre organisationer, som vi har med, bliver mere værd, når vi deler den på tværs af grænser. På den måde, tænker jeg, at projektet helt konkret bliver et værktøj for den europæiske samarbejdspolitik, og det er jeg stolt af.” siger Daniel Persson afslutningsvist.