Främja det regionala näringslivets affärsmöjligheter

Hur ska det regionala näringslivet i Skåne och på Själland kunna utnyttja det faktum att det finns två världsledande forskningsanläggningar i Greater Copenhagen? Vilka potentiella leverantörer finns det och är de i så fall redo att bidra till bygget och underhållet av anläggningarna?

Delprojektet Regional leverantörsbas har tagit fram analyser som i sin tur har legat som underlag för verksamheten, som till stor del har varit att genom workshops, studiebesök och nätverkande höja kunskaper och kompetens hos potentiella leverantörer till forskningsanläggningarna i Skåne och på Själland.

Läs mer om delprojektets arbete och resultat i vår folder.

Analyser

Plattformar och/eller organisationer som för arbetet vidare