Dokument och rapporter

En översikt över de dokument och rapporter som tagits fram inom ramen för ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society.

Marknadsföring av Öresundsregionen med hjälp av ESS och MAX IV

Förbättra välkomstservicen för internationella talanger i Öresundsregionen

Främja det regionala näringslivets affärsmöjligheter med ESS och MAX IV

Stärka den regionala vetenskapliga användarbasen för ESS och MAX IV genom gränsöverskridande samarbete

Färre gränshinder för tredjelandsmedborgare som bor och arbetar på båda sidor om Öresund

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society

Nationella ESS-strategier och -handlingsplaner