Stärka den gränsregionala vetenskapliga användarbasen

Hur kan den regionala vetenskapliga användarbasen för ESS och MAX IV stärkas genom gränsöverskridande samarbete?

194 stycken 6-månadersexperiment – totalt 1200 månaders träning för unga forskare och nästan 600 månaders handledningstid för seniora forskare. Med ett gränsregionalt fokus har delprojektet MAX4ESSFUN inneburit en unik modell för omfattande kompetensförstärkning kring ESS och MAX IV, där universitetens olika styrkeområden berikat varandra.

Läs mer om delprojektets arbete och resultat i vår folder.

Läs intervjuer med unga forskare som deltagit i projektet.

MAX4ESSFUN-modellen

  • Unga (eller nyblivna) forskare, forskarstuderande eller postdocs får en möjlighet att genomföra ett finansierat 6-månadersexperiment inom deras nuvarande forskningsfält genom att använda antingen synkrotronljus eller neutroner.
  • Varje experiment involverade ett forskarsamarbete, antingen gränsöverskridande eller tillsammans med ESS och MAX IV. Detta underlättade etableringen av ett gränsöverskridande forskarnätverk.
  • Eftersom det fortfarande är ont om experimenttid på MAX IV och ESS ännu ej är färdigställt, har forskarna fått genomföra majoriteten av sina experiment på andra synkrotronljus- eller neutronanläggningar i Europa eller övriga världen.

Posterböcker

Databaser