Marknadsföra Greater Copenhagen

Hur kan delarna i Greater Copenhagen gemensamt marknadsföra sig som en vetenskapsregion i världsklass med hjälp av ESS och MAX IV? Regionala investerings- och marknadsföringsbolag och kommuner i Skåne och på Själland har tillsammans med forskningsanläggningarna och omgivande science parks arbetat fram en verktygslåda för att kunna marknadsföra regionen internationellt.

Verktygslådan bygger på en benchmark-rapport och består av en Core Story, Value propositions och marknadsföringsfilmer.

Läs mer om delprojektets arbete och resultat i vår folder.

Core story

Value propositions

Marknadsföringsfilmer

The Best Place to do Business

Work and Life Quality in Greater Copenhagen

Working in the IT sector in Skåne and Greater Copenhagen

Working in the Life Science sector i Skåne and Greater Copenhagen

Crossborder Possibilities in Greater Copenhagen

Settling into your new community as a talent in Southern Sweden

Rapporter

Organisationer och/eller plattformar som för vidare arbetet