Intervjuer med unga forskare

Ett av projektets främsta mål var att få unga forskare i Sverige, Danmark och Norge att bekanta sig med de tekniker som används på ESS och MAX IV. Projektet har genom den så kallade MAX4ESSFUN-modellen fått 194 unga forskare att genomföra 6-månadersexperiment tillsammans med en handledare på det egna universitetet och en biträdande handledare från ett universitet i ett annat land eller från ESS respektive MAX IV.

Projektet har intervjuat några av dessa unga forskare om vad de forskar om, vilket experiment de genomfört och vilka erfarenheter de fått genom dessa.