Vad är ESS och MAX IV?


I Lund växer just nu den nya stadsdelen Brunnshög fram där världsledande forskning får ta plats och forskningsanläggningarna MAX IV och ESS etableras. Synkrotronljusanläggningen MAX IV invigdes i juni 2016 och är i en fas att ta emot fler och fler användare. Neutronanläggningen ESS beräknas öppnas i liten skala omkring 2020 och vara i full drift runt 2023. ESS och MAX IV erbjuder unika möjligheter att studera material på nanonivå med de mest avancerade tekniker som finns i världen. De olika teknikerna som används vid anläggningarna kompletterar varandra och ger en vetenskaplig bredd som är unik och den strategiska placeringen i Skåne innebär stora utvecklingsmöjligheter både för akademi och företag i området.

MAX IV är ett nationellt laboratorium där Lunds universitet står för värdskapet, men som finansieras inom ramarna för den svenska statliga forskningsbudgeten. ESS är ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) där Sverige och Danmark gemensamt finansierar byggandet med 47,5 % av en totalbudget på 1,8 miljarder euro. Förutom själva neutronanläggningen i Lund har ESS även ett databehandlingscentrum i Köpenhamn.

Mellan anläggningarna håller forskarbyn Science Village Scandinavia på att byggas. Science Village ägs gemensamt av Lunds kommun, Lunds universitet och Region Skåne.