Om projektet

ÖKS_Karta_rod_NYESS & MAX IV: Cross Border Science and Society är ett projekt med 27 olika partners för att ta tillvara på möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

Konkret innehåller projektet fem delprojekt som koordineras med hjälp av den strategiska plattformen, som leds av Region Skåne och Region Hovedstaden.

Projektet har beviljats 9,5 miljoner euro av Europeiska Regionala Utvecklingsfondens program INTERREG Öresund-Kattegat-Skagerrak, vilket motsvarar cirka 89 miljoner svenska kronor. Totalt omsätter projektet 19 miljoner euro eller 178 miljoner svenska kronor med alla partners medfinansiering. Det är det största projekt hittills som beviljats inom ramen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.