Om projektet

ÖKS_Karta_rod_NYESS & MAX IV: Cross Border Science and Society var ett projekt med 27 olika partners för att ta tillvara på möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund. Projektet genomfördes från september 2015 till och med augusti 2018.

Konkret innehöll projektet fem delprojekt som koordinerades med hjälp av den strategiska plattformen, som leddes av Region Skåne och Region Hovedstaden.

Projektet beviljades 9,5 miljoner euro av Europeiska Regionala Utvecklingsfondens program INTERREG Öresund-Kattegat-Skagerrak, vilket motsvarar cirka 89 miljoner svenska kronor. Totalt omsatte projektet 19 miljoner euro eller 178 miljoner svenska kronor med alla partners medfinansiering. Det är det största projekt hittills som beviljats inom ramen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Läs mer om projektet här.