Advisory board

Projektet hade en så kallad Advisory Board med representanter från nationell myndighetsnivå, EU-nivå och näringsliv/erhvervsliv som möttes en gång i halvåret.

Syftet med Advisory Board var att:

 • Stärka projektets koppling till nationell nivå, EU-nivå och industri
 • Berika projektet med crossborder-perspektiv och skapa synergier
 • Öka crossborder-perspektivet mellan deltagande organisationer
 • Spridning av projektets innehåll och resultat i respektive nätverk
 • Ge förslag kring potentiella framtida satsningar och fortsatt arbete

Deltagare från följande organisationer:

 • Vetenskapsrådet
 • Vinnova
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Norges forskningsråd
 • ESS
 • MAX IV
 • Dansk industri
 • Svenskt näringsliv
 • Copenhagen EU Office
 • Skåne European Office