Advisory board

Projektet har tillsatt en Advisory Board med representanter från nationell myndighetsnivå, EU-nivå och näringsliv/erhvervsliv som möts en gång i halvåret.

Syftet med Advisory Board är att:

 • Stärka projektets koppling till nationell nivå, EU-nivå och industri
 • Berika projektet med crossborder-perspektiv och skapa synergier
 • Öka crossborder-perspektivet mellan deltagande organisationer
 • Spridning av projektets innehåll och resultat i respektive nätverk
 • Ge förslag kring potentiella framtida satsningar och fortsatt arbete

Deltagare:

 • Vetenskapsrådet: Sofie Björling, Avdelningschef Forskningens infrastruktur
 • Vinnova: Peter Eriksson, Enhetschef Verksamhetsutveckling
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet: Fredrik Melander, Chefkonsulent, Styrelsen for Forskning- og Innovation
 • Norges forskningsråd: Eva Dugstad, direktör för forretningsutvikling i Radiumhospitalets forskningsstiftelse
 • ESS: Pia Kinhult, Strategic Advisor
 • MAX IV: Tomas Lundqvist, Life Science Director
 • Dansk industri: Richard B. Larsen, Chefkonsulent
 • Svenskt näringsliv: Rolf Elmér, regionchef
 • Copenhagen EU Office: Birgitte Wederking, Director
 • Skåne European Office: Carl-Albert Hjelmborn, Director