Bättre välkomstservice för internationella talanger

Hur ska man få besökande forskare och andra experter med sina respektive familjer att trivas när de kommer till Greater Copenhagen, så att de kommer vilja stanna kvar och bosätta sig här?

Delprojektet har inriktat sig på att förbättra servicen för internationella talanger som flyttar till Greater Copenhagen genom gränsöverskridande samarbete, kartläggning och erfarenhetsutbyte.

Inom delprojektet har man byggt upp ett gränsöverskridande International Talents Forum som är en webbaserad panel med internationella inflyttande, en webbaserad checklista för internationella nyinflyttade, ett kick start-program för medföljande samt marknadsföringsmaterial för mottagandeorganisationer i regioner, kommuner och företag.

Läs mer om delprojektets arbete och resultat i vår folder.

Surveys

Filmer

Webb

Plattformar och/eller organisationer som för arbetet vidare