Marta Bochniewicz

Kick Start för medföljande!

Susanne Mattsson
Susanne Mattsson

Under 2016 tog delprojektet Välkomnande av Internationella talanger ett krafttag och startade upp ”Kick Start Program” vid International Citizen Hub i Lund. Syftet med Kick Start Program är att öka medföljandes kännedom om den svenska och danska arbetsmarknaden, ge konkreta verktyg och ett ökat nätverk som lättare kan leda till arbete. En av de vanligaste anledningarna till att internationella medarbetare väljer att flytta tillbaka till sina hemländer är att deras medföljande partner inte lyckas etablera sig på den lokala arbetsmarknaden.

Inom delprojektet tog man fasta på ESS erfarenheter kring medföljandeproblematiken och diskuterade vilka insatser som skulle kunna göras inom projektet. Susanne Mattsson från Invest in Skåne, som koordinerar delprojektet på den svenska sidan är en av dem som varit drivande i utvecklingen av Kick Start Program.

– Då vi visste att medföljandeproblematiken är en av de stora utmaningarna för ESS sökte vi efter inspiration och konkreta insatser som kan hjälpa medföljande partners att komma in på arbetsmarknaden, berättar Susanne.

Lärande över sundet

Det visade sig att det fanns många goda exempel att lära av från den danska sidan. Bland annat har International House under långt tid arbetat framgångsrikt med ”Copenhagen Career Program”. Även Work in Denmark och privata bolag som Spousecare på den danska sidan, har stor erfarenhet av att guida medföljande ut på arbetsmarknaden. Detta tog man fasta på i delprojektet.

– Vi bjöd in Work in Denmark, Spousecare och Köpenhamns kommun till ett nätverksmöte för att diskutera hur man kan arbeta strategiskt med frågan. Vi insåg att det saknas ett forum i Skåne för den internationella målgruppen som förklarar hur man t ex skriver ett CV, personligt brev och vilka frågor man kan förväntas få från arbetsgivare på en anställningsintervju. Det är också viktigt att förstå den svenska och danska arbetskulturen.

I samarbete med ESS HR-avdelning och International Citizen Hub i Lund utvecklade delprojektet ett skräddarsytt program för medföljande vid ESS som sjösattes i maj 2016. Kick Start Program var uppbyggt i elva utbildningsblock och 14 medföljande från ESS var aktiva i pilotsatsningen. Tack vare projektet inkluderades en gränsregional dimension i programmet.

– Många av de medföljande har en hög kompetens som även kan vara attraktiv för arbetsgivare i Danmark. Därför ville vi säkerställa att även information om att söka arbete på andra sidan sundet inkluderades. Vi bjöd även i Work in Denmark och Öresunddirekt i Kick Start-programmet som presenterade vilka bristyrken som finns, var man kan finna jobben och vad man ska tänka på om man väljer att pendla till sitt arbete på andra sidan sundet, förklarar Susanne.

Marta Bochniewicz resa till arbete

Marta Bochniewicz
Marta Bochniewicz

Marta Bochniewicz är en av dem som deltog i Kick Start Program hösten 2016. Marta flyttade till Lund i juli 2015 tillsammans med sin sambo som fått arbete vid ESS. Flytten gick från Warszawa där Marta de senaste sex åren arbetat med utvärderingar av EU-finansierade satsningar och med EU-förhandlingar på Arbetsmarknadsdepartementet i Polen. Med sig i bagaget hade Marta en dubbel examina i sociologi och datavetenskap. Redan innan flytten till Lund hade Marta sett till att anmäla sig till en intensivutbildning i svenska på Folkuniversitetet.

– Jag tänkte att språket är nyckeln till kulturen, att förstå människorna och att komma in i samhället, men att lära sig svenska var mycket svårare än jag trott. Svenskan skiljer sig mycket från polskan och man behöver tänka på ett helt nytt sätt. Jag gick på lektioner fyra timmar varje dag och läste lika mycket hemma. Jag besökte även Eos språkcafé i Lund en gång i veckan för att träna språket och träffa nya människor, berättar Marta.

I september 2016 var Marta klar med svenskutbildningen och hade uppnått flytande nivå. Redan innan kursen var avslutad testade Marta att söka sitt första jobb.

– Jag såg att de sökte statistiker på SCB i Örebro. Jag sökte jobbet och blev kallad på intervju redan några dagar senare. Jag var inte alls beredd på hur intervjun skulle gå till. Det var helt annorlunda mot i Polen. De ställde många frågor om mig som person, hur jag fungerar i grupp, hur jag agerar i olika situationer, om min familj och mina fritidsintressen. I Polen brukar man bara prata om tidigare arbetslivserfarenheter och inte om privatlivet. Detta blev lite av en chock för mig, men det var bra att få se hur en intervju går till.

Marta fick inte jobbet i Örebro, men fortsatte att leta. Hon försökte förbereda sig på olika sätt men tyckte att det var svårt att hitta information om hur intervjuer går till. Marta insåg att det personliga brevet var väldigt viktigt och fick lite tips från sin svensklärare om hur hon kunde göra det mer personligt.

International Citizen Hub i Lund

Hösten 2015 kom Marta i kontakt med International Citizen Hub i Lund och Lisa Andersson som arbetar som ”Talent Attraction Developer” för verksamheten.

– Jag besökte International Citizen Hub nästan varje vecka. Jag blev god vän med Lisa Andersson och hubben blev ”My Happy Place”. Det var så bra att träffa Lisa som hade liknande erfarenheter och hon var alltid hjälpsam och gav mig mycket positiv energi.

Marta hade vid flytten till Sverige också kommit i kontakt med Agneta Carlekrantz, HR Officer på ESS. Agneta hade hjälpt till med praktiska saker i samband med flytten. Marta berättar att Agneta bland annat anordnar ”fikaträffar” för medföljande vid ESS en gång i månaden. Marta brukar delta på träffarna och ser dem som ett utmärkt tillfälle att lära känna människor och utbyta erfarenheter. När Marta fick höra talas om Kick Start Program tvekade hon inte att anmäla sig.

– Alla delar i Kick Start Program var viktiga och intressanta. Det gav mig alltid något nytt som jag behövde. Deltagandet gav mig kunskap, nätverk och jag fick stor entusiasm från Lisa, Susanne och Agneta. Det var flera som fick praktik efter programmet och några som fick jobb.

Kontakt med IKEA gav resultat

Tredje passet av Kick Start Program inriktade sig på CV och personligt brev. Vid detta pass medverkande IKEA:s HR-avdelning och berättade vad de tittar på i en ansökan och hur deras rekryteringsprocess går till. Marta hade sedan längre drömt om att arbeta på IKEA men haft svårt att hitta rätt typ av tjänst.

– Efter att ha fått information direkt från IKEA om hur man söker jobb hos dem så gick jag in på deras hemsida och hittade en intressant tjänst som ”Insight Analyst” jag sökte. Några veckor senare hade vi ett annat utbildningsblock där man fick träna på en intervjusituation och med feedback från erfarna rekryterare. Några dagar senare blev jag kallad till en intervju på IKEA. Denna gång kände jag mig väl förberedd och det visade sig att allt jag tränat på under den fiktiva intervjun kom igen vid det riktiga intervjutillfället.

Marta gick vidare i rekryteringsprocessen och blev under hösten kallad till totalt fyra intervjuer och fick även göra personlighets- och analytikertest. I januari fick hon veta att hon fått jobbet som ”Insight Analyst” med start 6 mars. Tjänsten handlar bland annat om att analysera kunders beteende.

– Kick Start Program var mycket bättre än jag hade kunnat tänka mig! De lyckades samla all viktigt information på en plats. Jag fick allt jag behövde på en gång, det var en bra blandning mellan teori och praktik och det var fantastiskt att det var gratis.

Efter Kick Start Program fortsatte Marta att besöka International Citizen Hub för att dela med sig av sina erfarenheter till internationella medborgare som flyttat till Sverige. Hon tipsar även folk som hon möter i andra sammanhang att göra ett besök för att få hjälp med att orientera sig på den svenska arbetsmarknaden.

– En sak som jag gillade väldigt mycket med Kick Start Program var att de hade bjudit in en ”expat” vid varje tillfälle som berättade sin personliga historia. Det var inspirerande med positiva historier.

Text och intervju: Kristina Sandberg Hrbinic