Projektpartners

regionskane260pxRegion Skåne
Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne. Deltar i Strategisk plattform.

www.skane.se

regionhRegion Hovedstaden
Region Hovedstaden driver hospitaler og forskning og administrerer praksisområde, driver handicaptilbud og løser opgaver inden for miljø, samarbejder med kommuner og erhvervsliv om udvikling af trafik, erhverv og uddannelse, ledes af folkevalgte politikere og er en offentlig myndighed. Deltager i Strategisk plattform.

www.regionh.dk

aarhusuniversitetAarhus Universitet
Aarhus Universitet blev grundlagt i 1928 og er i dag i den absolutte verdenselite på flere forskningsfelter. Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk. AU har 44.500 studerende og 11.550 ansatte. Deltager i Gränsregionalt nätverk och forskarprogram.

http://www.au.dk/

arbetsformedlingenArbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet som finns i hela landet. Vi har 320 arbetsförmedlingar i elva så kallade marknadsområden. Huvudkontoret finns i Stockholm och Arbetsförmedlingens organisation leds av generaldirektören. Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökande och för arbetsgivare.

http://www.arbetsformedlingen.se

bigscienceBig Science Sekretariatet
BigScience.dk er bindeleddet mellem dansk erhvervsliv og de større europæiske forskningsanlæg (Big Science anlæg), som Danmark er medlem af. Vi støtter danske virksomheder og videninstitutioner gennem: Information og virksomhedsservice, Innovation og kompetenceudvikling, Matchmaking og netværksaktiviteter.

http://www.bigscience.dk

chalmersChalmers Tekniska Högskola
Chalmers is a highly progressive university situated in Gothenburg, Sweden. From this beautiful and dynamic part of the world we have become known locally and globally for education, research and innovation with a wide range of applications. Participates in Gränsregionalt nätverk och forskarprogram.

http://chalmers.se

copcapCopenhagen Capacity
Copenhagen Capacity assists foreign businesses, investors and talent in identifying, releasing and capitalising on business opportunities in Greater Copenhagen, free of charge. Copenhagen Capacity is the official organisation for investment promotion and economic development in Greater Copenhagen.

http://www.copcap.dk

dtuDanmarks Tekniske Universitet (DTU)
DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation. Universitetets hovedaktiviteter er forankret i 19 institutter, et nationalt laboratorium for bæredygtig energi og 8 andre universitetsenheder. Deltager i Gränsregionalt nätverk och forskarprogram.

http://www.dtu.dk

essESS
The European Spallation Source (ESS) is a multi-disciplinary research centre based on the world’s most powerful neutron source. This new facility will be around 30 times brighter than today’s leading facilities, enabling new opportunities for researchers in the fields of life sciences, energy, environmental technology, cultural heritage and fundamental physics. The ESS facility will be built in Lund, while the ESS Data Management and Software Centre will be located in Copenhagen. Participates in Gränsregionalt nätverk och forskarprogram.

forsakringskassanFörsäkringskassan
Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Vi utreder och beslutar i över 40 olika ersättningar. När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ännu ett uppdrag: Att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet.

http://www.forsakringskassan.se

Greater Copenhagen & Skåne Committee
Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, hvor vi står sammen om at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen hele området som Greater Copenhagen, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. Det vil vi ændre på.

http://www.greatercph.dk

goteborgsuniversitetGöteborgs universitet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och nästan 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Deltar i Gränsregionalt nätverk och forskarprogram.

http://www.gu.se

helsingborgHelsingborgs stad
Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun med omkring 140 000 invånare. Lunds universitet har ett campus i Helsingborg.

http://www.helsingborg.se

IndustriellPlattformIndustriell Plattform i Skåne
Industriell plattform för leverantörer är en stödfunktion som ska underlätta kontakten mellan företag och forskningsanläggningar i Europa. Stödfunktionens mål är att stärka konkurrenskraften hos företag i regionen genom att öka dess möjligheter att leverera till forskningsinfrastruktur.

http://industriellplattform.se/

iucsydIndustriellt utvecklingscentrum Syd (IUC) 
IUC Syd är en mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan. IUC Syd är en medlemsorganisation med fokus på industriföretag. Det finns ett antal kluster i Skåne, med olika branschinriktning som livsmedel, förpackning, media etc.

http://www.iucsyd.se/

internationalhouseInternational House Copenhagen
International House Copenhagen is a public-private partnership specialized in the reception and retention of international talent. The objective of the house is to provide international citizens with the best possible start to life in Copenhagen by giving them the comfort of a one-point entry.

http://ihcph.kk.dk/

investinskaneInvest in Skåne
Invest in Skåne is the official regional business promotion agency for Southern Sweden. We are part of the marketing organisation called Business Region Skåne, which is owned by the regional council – Region Skåne – and the municipalities of Skåne.

http://www.investinskane.com/

kobenhavnKøbenhavns kommune
Københavns Kommune er Danmarks folkerigeste kommune med 580 000 indbyggere. Den omfatter den centrale del af landets hovedstad, København, inklusive store dele af Amager, men eksklusive Frederiksberg. Deltager i Gränsregionalt nätverk och forskarprogram.

http://www.kk.dk

kobenhavnsuniversitetKøbenhavns Universitet
Københavns Universitet indstiftedes 1479. Vi er med cirka 40.000 studerende og 9.000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitution. Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund. Deltager i Gränsregionalt nätverk och forskarprogram.

http://www.ku.dk

lundLunds kommun
Lunds kommun är Sveriges tolfte största kommun med 115 000 invånare. Lund är också hemort för Lunds universitet, ESS och MAX IV.

http://www.lund.se

lundsuniversitetLunds universitet
Lunds universitet grundades 1666. Här finns 42 000 studenter och drygt 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Deltar i Gränsregionalt nätverk och forskarprogram.

http://www.lu.se

lansstyrelsenskaneLänsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen är statens företrädare i länet. Länsstyrelsens uppgift är att se till att regeringens politik förverkligas ute i länet. Vi ska se till att länet utvecklas på ett sådant sätt att nationella mål får genomslag, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi ska ha ett samlat regionalt perspektiv och samordna olika samhällsintressen.

http://www.lansstyrelsen.se/skane/

Malmö universitet
Malmö universitet startades som högskola sommaren 1998. Sedan år 2018 är vi ett universitet med 1 800 anställda och drygt 24 000 studenter per år. Vårt universitet kännetecknas bland annat av öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö samt moderna studieformer och flervetenskaplig utbildning och forskning.

http://www.mau.se

malmostadMalmö stad
Malmö är Sveriges tredje största kommun med 340 000 invånare. Malmö högskola har sitt säte i Malmö och Lunds universitet har också verksamhet i staden.

http://www.malmo.se

maxivMAX IV
MAX IV-laboratoriet är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. MAX IV-laboratoriet bygger just nu en ny anläggning vilken kommer att bli den mest briljanta röntgenkällan i världen när den öppnar för användare sommaren 2016.

mediconvillageMedicon Village
Medicon Village är en life science by för forskning, innovation och näringsliv, placerad i Lund. Cirka 1200 personer och drygt 100 organisationer är på plats. Medicon Village ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsens överskott återinvesteras i forskning och innovation.

sciencevillagescandinaviaScience Village Scandinavia
Science Village Scandinavia is a joint venture between Lund university, Lunds kommun and Region Skåne with the purpose to develop the Science Village property of 18 hectares between the MAX IV-laboratory and the European Spallation Source in Lund – providing 250,000 sq. meters of gross buildable floor area.


skatSkat Danmark

SKAT er en landsdækkende styrelse der har ansvaret for opkrævningen af told, skatter og afgifter i Danmark i henhold til gældende lovning og internationale aftaler m.v.

skatteverketSkatteverket
Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar.

 

universitetetiosloUniversitetet i Oslo
UiO er Noregs største institusjon for forsking og høgare utdanning, med 27 000 studentar og 6 000 tilsette. UiO feira 200-årsjubileum i 2011 og er det eldste universitetet i landet. UiO har 8 fakultet, 3 museum og fleire senter. UiO har òg 10 senter for framifrå forsking. Deltager i Gränsregionalt nätverk och forskarprogram.

oresunddirektØresundDirekt København
Øresunddirekt er en informationstjeneste, som siden år 2000 har formidlet offentlig information fra myndigheder til svenske og danske borgere samt virksomheder i Øresundsregionen. Øresunddirekts webredaktion i København finansieres af Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, SKAT, Nordiska Ministerrådet samt Region Skåne.