Färre gränshinder över Öresund

När ESS och MAX IV står helt klara kommer många internationella forskare vara verksamma i Greater Copenhagen. Forskningsanläggningarna ligger i Lund, medan databearbetning från ESS ligger i Köpenhamn. Forskarna och experterna kommer inte bara från EU utan också från resten av världen (så kallade tredjelandsmedborgare) och detta innebär ett nytt perspektiv på gränshindersproblematiken.

Förutom en kartläggning över de olika gränshinder som tredjelandsmedborgare förväntas möta i Greater Copenhagen, har delprojektet Gränshinder även fört upp gränshindersfrågorna i både Greater Copenhagen-samarbetet och i det nordiska samarbetet. Dessutom var delprojektet direkt delaktigt i att påverka innehållet i en ny lag för ESS-anställda i Danmark, den så kallade Lex ESS.

Läs mer om delprojektets arbete och resultat i vår folder:

Kartläggning

Fördjupningsdokument

Organisationer och/eller plattformar som för arbetet vidare