Delprojekt

Projektet är indelat i fem delprojekt, samt den så kallade strategiska plattformen som innefattar den centrala projektledningen.

bubblorna