Internationell attraktionskraft

dtu_740pxInternationell attraktionskraft tar ett samlat grepp kring global marknadsföring av regionens samlade forskningsinfrastruktur inom materialvetenskap och Life science. ESS och MAX IV fungerar som katalysatorer för marknadsförings- och säljarbetet som görs inom delprojektet. Genom att medverka på strategiskt utvalda konferenser och mässor runtom i världen arbetar delprojektet för att locka investeringar, företag och forskare till Öresundsregionen.

Förväntade resultat

  • Samlat budskap av regionens styrkor inom materialvetenskap och Life science
  • Value Propositions (konkreta erbjudanden till företag)
  • 50 goda ambassadörer som sprider regionens budskap på en internationell arena
  • Framtagande av ett ”tool kit” som kan användas av många aktörer i Öresundsregionen

Lägesrapport våren 2018

Delprojektet Internationell attraktionskraft tar ett samlat grepp kring att marknadsföra regionens samlade utbud inom materialvetenskap och Life på en global arena. I säljarbetet har ESS och MAX IV fungerat som navet för att attrahera internationell kompetens och investeringar. Under perioden har delprojektet marknadsfört regionen vid stora internationella konferenser runtom i världen och också lyckats attrahera stora internationella konferenser till Öresundsregionen, t.ex. ”Nordic Life Science Days” som hölls i Malmö hösten 2017.

Internationell attraktionskraft har genom analyser och benchmarking mot andra regionen identifierat ett antal områden där regionen är särskilt konkurrenskraftigt. Dessa områden har sedan kartlagts mer ingående och mynnat ut i ”Value Propositions” inom onkologi, nanoteknologi och vätgas. Dessa Value Propositions har sedan använts för att målgruppsanpassa säljarbetet till särskilda branscher och företag.

För att sprida budskapet om regionen globalt har delprojektet valt ut ”ambassadörer” som fått information om regionens styrkeområden inom materialvetenskap och Life Science. T.ex. har Copenhagen Capacitys ”Goodwill ambassadörer” som består av internationella företagsrepresentanter använts i detta syfte.

Partners: Copenhagen Capacity, Invest in Skåne, ESS, MAX IV, Medicon Village, Science Village Scandinavia, Lunds kommun, Helsingborgs stad,Köpenhamns kommun, Malmö stad
Associerad part: Lunds universitet

Budget: 1 822 000 EUR