Internationell attraktionskraft

dtu_740pxInternationell attraktionskraft tar ett samlat grepp kring global marknadsföring av regionens samlade forskningsinfrastruktur inom materialvetenskap och Life science. ESS och MAX IV fungerar som katalysatorer för marknadsförings- och säljarbetet som görs inom delprojektet. Genom att medverka på strategiskt utvalda konferenser och mässor runtom i världen arbetar delprojektet för att locka investeringar, företag och forskare till Öresundsregionen.

Förväntade resultat

  • Samlat budskap av regionens styrkor inom materialvetenskap och Life science
  • Value Propositions (konkreta erbjudanden till företag)
  • 50 goda ambassadörer som sprider regionens budskap på en internationell arena
  • Framtagande av ett ”tool kit” som kan användas av många aktörer i Öresundsregionen

Lägesrapport hösten 2017

Fokus i början av delprojektet har legat på att göra en grundläggande analys kring vad som är regionens samlade styrkeområden för att senare använda dessa i den internationella marknadsföringen av regionen. Analysen blev klar senvåren 2016 och har legat till grund för det fortsatta arbetet som bland annat inriktat sig på att ta fram slagkraftiga Value Propositions för att på ett riktat sätt locka internationella verksamheter till regionen. Två Value Proposition har tagits fram med fokus på ”Hydrogen for Fuel Cells within Green Transportation” och ”Big in Nano”. Delprojektet arbetar vidare med att utveckla Value Propositions inom onkologi, diabetes och livsmedel/”functional food”.

Delprojektet har varit i kontakt med dem som kan fungera som ambassadörer för att sprida regionens budskap. På svensk sida har man träffat samtliga svenska ambassadörer i UD:s ambassadörsnätverk. På den danska sidan kommer man använda sig av Copenhagen Capacitys ”Goodwill ambassadörer” som bland annat består av personer inom näringslivet (erhvervslivet).

Delprojektet deltar löpande vid några strategiskt utvalda internationella konferenser i syfte att marknadsföra regionen och attrahera bolag. Delprojektet har under 2017 deltagit under bland andra MedTech Europe i Stuttgart, Bio Asia i Japan och Tech Connect i Washington.

Delprojektet har varit dessutom delaktigt i att locka internationellt framstående konferenser till regionen, bland annat BioEurope 2018 som kommer förläggas till Köpenhamn och med vissa delar i Malmö och Lund. Det blir första gången konferensen genomförs utanför ett tyskspråkigt land. Därutöver förlades Nordic Life Science Days 2017 i Malmö 12-14 september, vilket utgör ett viktigt nätverkande forum för aktörer inom Life Science-området. Tidigare har konferensen ägt rum i Stockholm.

Partners: Copenhagen Capacity, Invest in Skåne, ESS, MAX IV, Medicon Village, Science Village Scandinavia, Lunds kommun, Helsingborgs stad,Köpenhamns kommun, Malmö stad
Associerad part: Lunds universitet

Budget: 1 822 000 EUR