Film

Ett av delprojektet Internationell attraktionskrafts uppdrag är att positionera Greater Copenhagen som en av världens bästa platser för att förlägga forsknings- och utvecklingsinsatser inom områdena Life Sciences och materialvetenskaper. För att uppnå detta mål har delprojektet producerat olika former av marknadsförings- och kommunikationsmaterial för att fånga internationella F&U drivna företags och talangers uppmärksamhet.

Syftet med denna film är att presentera vår region till den målgruppen, för att skapa eller förstärka kännedom och inspirera dem att lära sig mer. Delprojektets partners distribuerar filmen genom sina egna kanaler, men alla som är intresserade får använda den.

Ladda ner filmen i olika storlekar: