Välkomnande av internationella talanger

Välkomnande av internationella talanger inriktar sig på att förbättra servicen för internationella talanger som flyttar till Greater Copenhagen/Öresundsregionen.

Genom att kartlägga och bjuda in organisationer, myndigheter och företag som arbetar på båda sidor sundet med nyinflyttade talanger ökar kunskapen och erfarenhetsutbytet inom området. Nya koncept och aktiviteter utvecklas och koordineras på båda sidor sundet vilket bidrar till en bättre samordning och förbättrad mottagandeservice.

Inom delprojektet kommer en rad event arrangeras för internationella talanger och även deras medföljande. Eventen baseras på de behov som finns hos målgruppen och kan till exempel vara inriktade på arbetsmarknad, kultur, fritidsutbud eller sociala aspekter. En annan aktivitet i delprojektet handlar om att på ett systematiskt sätt kartlägga talangernas behov genom en elektronisk enkät, International Talent Forum (tidigare Expat Panel), som inkluderar personer på båda sidor sundet. Det långsiktiga syftet med delprojektet är att få fler internationella talanger att stanna kvar i Greater Copenhagen-området.

Förväntat resultat
  • Ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte för aktörer i regionen som arbetar med internationella talanger.
  • Koordinering av gemensamma aktiviteter för internationella talanger och medföljande.
  • Utveckling av International Talent Forum, HELLOpenhagen (tidigare Welcome Reception), Culture and Leisure Guides samt en Step by step guide i en gränsregional kontext.
  • Förbättra kommunikationen av evenemang som arrangeras i Greater Copenhagen-området.

Lägesrapport hösten 2017

I Skåne har erfarenhetsutbytet bland annat bidragit till att ett nytt koncept utvecklas, ”Kick-Start Program” med syfte att underlättade medföljandes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Utvecklingen av programmet har skett i samarbete med HR-avdelningen på ESS, Arbetsförmedlingen, Öresunddirekt, företag och andra organisationer. Programmet har omfattat tio block för ge kunskap, verktyg och nätverk åt medföljande och öka deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Delprojektet har samverkat med delprojektet Gränshinder, och bland annat bjudit in experter från myndigheterna som föredragshållare vid informationsseminarier riktade till internationella talanger och medföljande.

Delprojektet medverkande vid 2017-års ”HELLOpenhagen” på Rådhuset i Köpenhamn. På mässan som lockar ca 1000 utländska medborgare fanns skånska kommuner och organisationer representerade för att berätta om Skånes utbud inom kultur, fritid och arbetsmarknad.

Den elektroniska enkäten ”International Talent Forum” har utvecklats, och frågor om ”Civic participation” och ”Housing” har sänts ut till inflyttade personer i Greater Copenhagen.

En ”Step by Step guide” håller på att tas fram i en gränsregional kontext. Den ska på ett lättöverskådligt sätt beskriva vad som ska göras när man planerar sin flytt till regionen.

Partners: International house/Köpenhamns kommun, Invest in Skåne,Helsingborgs stad, Lunds kommun, Malmö stad, Copenhagen Capacity

Budget: 952 000 EUR

[frontpage_news widget=”1054″ name=”Senaste nytt från Välkomnande av internationella talanger”]