Value propositions publicerade

Delprojektet Internationell attraktionskraft tar ett samlat grepp kring global marknadsföring av regionens samlade forskningsinfrastruktur inom materialvetenskap och Life science. Inom delprojektet har man bland annat inriktat sig på att ta fram slagkraftiga Value Propositions, det vill säga underbyggda argument för att etablera Läs mer…