Ny film från Internationell attraktionskraft

Ett av delprojektet Internationell attraktionskrafts uppdrag är att positionera Öresundsregionen som en av världens bästa platser för att förlägga forsknings- och utvecklingsinsatser inom områdena Life Sciences och materialvetenskaper. För att uppnå detta mål har delprojektet producerat olika former av marknadsförings- Läs mer…