Foto

http://digital.di.se/artikel/debatt-ersattningsnivan-ar-helt-rimlig
Forskare på MAX IV. Modeller: Eshraq Al-Dmour,
Chiara Pasquino. Foto: Malin Lauterbach (c) Region Skåne