Forskarnätverket har börjat sitt arbete

Den 7 oktober 2015 arrangerade delprojektet ”Gränsregionalt nätverk och forskarutbildningsprogram” kick off på Köpenhamns universitet för danska, svenska och norska forskare.
Delprojektet handlar om att utveckla ett samarbete mellan åtta universitet i Öresund-Kattegat-Skagerrak området tillsammans med ESS och MAX IV. Syfte är att öka andelen unga forskare som kan utföra experiment vid forskningsanläggningarna.

[espro-slider id=113]

Intresset för dagen var mycket stort med mer än 100 deltagare. Dagen inleddes med att Sine Larsen, delprojektledare och professor i kemi vid Köpenhamns universitet, gick igenom delprojektets innehåll och upplägg. Eskil Mårtensson projektledare vid Region Skåne, och Jakob Öster projektrådgivare vid Region Hovedstaden, berättade om projektet i stort och förklarade innehållet i de andra delprojekten.

Därefter presenterade universiteten och anläggningarna sina respektive styrkeområden och berättade vad de kan tillföra och dra nytta av inom projektet. Dagen gav möjligheter till mingel och nätverkande mellan deltagarna för att utbyta tankar kring kommande forskningssamarbeten. Samarbetena inom delprojektet riktar sig till PhD och postdoc-studenter som erbjuds sex månaders experimentprojekt under handledning av erfarna forskare i ett gränsregionalt utbyte eller från anläggningarna.

I slutet av dagen sammanträdde representanterna i delprojektets styrkommitté som kommer fatta beslut om vilka experimentprojekt som ska prioriteras. Ambitionen är att de första experimenten ska kunna köra igång i början av 2016.