Danmark har presenterat sin nationella ESS-strategi

Flygfoto över Brunnshög-ESS området i Lund. 2008-07-02
År 2014 utsåg den danska utbildningsministern en strategigrupp med representanter från universitet, näringsliv, kommuner och regioner och andra viktiga aktörer, som tillsammans har utarbetat den nationella ESS-strategin.

Strategin pekar ut riktmärkena för framtida insatser och pekar ut konkreta aktiviteter som de enskilda aktörerna ska genomföra för att de tillsammans ska kunna skörda potentialen av det danska värdskapet för ESS.

Även ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society nämns som en aktör i ESS-strategin.

Läs hela strategin här.