Projektet på plats på Brysselseminarium

brysselkonferens2015

Den 16 november 2015 ordnade Region Skånes Brysselkontor ett seminarium om ”Large scale research Infrastructures – maximising the potential of renewed growth in Europe”

Utgångspunkten var ESS och MAX IV och vad regioner kan göra för att utnyttja potentialen av stora forskningsanläggningar för regional utveckling och tillväxt.

Robert-Jan Smith, Director-General på DG Research and Innovation, betonade regionernas roll för att underlätta en samverkansprocess mellan anläggningar, akademi, regioner och näringsliv. Han pekade också på behovet av att få fram unga forskare som kan använda framtida forskningsanläggningar – vilket helt överensstämmer med huvudsyftet i Interreg-projektet ”ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society”.

Märta Stenevi, 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen/Region Skåne och Lars Gaardhøj, formand för Erhvervs- og vækstudvalget för Region Hovedstaden, beskrev hur Region Skåne och Region Hovedstaden arbetar för att ta tillvara på möjligheterna, och båda nämnde Interregprojektet som en av de insatser som görs för att främja tillväxt och regional utveckling.

James Yeck, CEO på ESS, Lisa Arleth, professor på Niels Bohr Institutet vid Köpenhamns universitet och Torbjörn von Schantz, rektor på Lunds universitet gav olika perspektiv på vad anläggningarna kan innebära för universitet och samhälle.

Helena Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i Sverige, gav ett nationellt perspektiv på anläggningarna och betonade behovet av en svensk nationell strategi för ESS – i likhet med den som redan finns i Danmark.

Foldrar och posters för vårt Interreg-projekt fanns på plats, och i pauserna skedde ”networking” om projektet.