Juridisk kartläggning av gränshinder

Öresundskomiteen (numera: Greater Copenhagen & Skåne Committee) har med hjälp av Lunicore kartlagt juridiska gränshinder för tredjelandsmedborgare som vill arbeta och etablera sig i Öresundsregionen och som vill kunna röra sig obehindrat mellan Danmark och Sverige. De olika delarna i projektet har bestått av en granskning av ärendehanteringen gällande t.ex. uppehållstillstånd och arbetstillstånd samt vad som gäller för de tredjelandsmedborgare som vill bo i ett land samtidigt som de arbetar i det andra.

Läs mer om juridisk kartläggning av gränshinder här.