Intressentkonferens – Regional Leverantörsbas

ESS MAX IV Pausmingel 10 marsDen 10 mars välkomnades ett 90-tal lokala, regionala och nationella aktörer som alla, från olika håll, är engagerade i utveckling i spåren av de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Konferensen hade sitt fokus på det som händer i ett av delprojekten inom Cross Border Science and Society, Regional leverantörsbas.

MAX IV går i drift den 21 juni i år – årets ljusaste dag, och ESS under 2021. Vad händer just nu? Inom Regional Leverantörsbas skapas fortlöpande möjligheter för företag i regionen att kompetensutveckla sig inom ny teknik för att öka sina möjligheter att bli leverantörer. Initiativ för samverkan mellan företag, och mellan företag och forskare, pågår. Som enskilt företag behöver man bygga upp ett nätverk med strategiska kontakter. Detta underströk flera av dagens föreläsare, bl a Magnus Larsson, ILO på MAX IV. Han är en av många som arbetar för att skapa bra förutsättningar för industrin att utnyttja anläggningen. Han gav exempel på fungerande trepartssamverkan mellan MAX IV, företag och forskarvärlden. Frank Ebskamp, CEO på företaget Danfysik som redan levererar utrustning till forskningsanläggningar i Europa, beskrev deras olika arbetsmodeller kring konceptdesign, kundsamverkan, prototyptillverkning och implementering. Han underströk betydelsen av ett bra samarbete i alla led.

Pia Kinhult, Strategic Project Advisor på ESS, som inledde konferensen, satte fokus på företagens utmaningar: Att bli leverantör till de stora forskningsanläggningarna kräver stort engagemang och stora insatser. Företagen har unika chanser att höja sin kompetens och samverka med forskare, men inget kommer av sig själv – det gäller att ta kontakter, bygga upp nätverk och hitta affärsmöjligheterna.

Ett spännande ekosystem av leverantörer, forskningsanläggningar, akademi och spinn-outs växer fram. Att möjligheterna finns, och är större än vad vi idag kan föreställa oss, var en röd tråd genom konferensen.  80 % av driftsbudgeten för MAX IV och ESS beräknas hamna hos leverantörer inom en 20 mils radie från anläggningarna. Men – det krävs envishet, långsiktighet, uthållighet. Uppmaningen att investera i tid och kraft, och med Pia Kinhults talande uttryck, att vi ”måste slita sula”, tog nog alla med sig hem.

Se program för alla föreläsare och programpunkter.