Rambøll – og den løbende evaluering

Vi har talt med Rambøll om, hvorfor de er koblet til vores projekt, hvad deres første indtryk er af projektet er, og hvordan vi alle får mest muligt ud af deres ekspertise.

Vores kontaktperson i Rambøll er Johannes Henriksson, der sidder i Sverige og er projektleder for den løbende evaluering med støtte fra Brian Lando fra kontoret i København. Ud over de to er der også en forsker fra Lunds Universitet og konsulenter fra andre Rambøll kontorer med lang erfaring med Interreg koblet på den løbende evalueringen.

Hvorfor løbende evaluering?
Rambølls opgave består i løbende under hele projektperioden at hjælpe med at maksimere projektets resultater og langsigtede effekter. Det skal ske i samarbejde med projektet og ikke ses som en kontrol, som Johannes siger: ”Den löpande utvärderingen skall inte ses som en granskning av att planerade aktiviteter genomförs utan snarare som ett stöd för att planerade aktiviteter i praktiken bidrar till de övergripande mål som är uppsatta för projektet.”

De første tre måneder
Rambølls første indtryk af projektet er, at projektet trods sin kompleksitet og størrelse er kommet virkelig godt fra start. Det, mener Johannes, skyldes blandt andet det store arbejde, der blev lavet op til projektets start på både dansk og svensk side samt den erfarne projektledelse.

Johannes minder også om, at EU-kommissionen i strukturfondsperioden 2014-2020 i højere grad end tidligere fokuserer på, at finansierede projekter skal kunne vise tydelige resultater og effekter af de gennemførte projekter. Rambøll kan være en anelse bekymrede for, at nogle af os i vores projekt tror, at hvis vi udfører vores planlagte aktiviteter og ikke mere, så når vi i mål. Men som Johannes siger, så ser de gerne ”en fördjupad diskussion kring hur sådana resultat kan säkerställas och vilka eventuella stödinsatser som bör initieras.”

Hvordan kan vi bruge Rambøll?
Rambøll har for nylig indsendt sin første delrapportering til projektledelsen. Her har Rambøll først og fremmest fokuseret på projektlogikken og forudsætningerne for at nå de opsatte mål. Rapporten bygger først og fremmest på samtaler med ’den strategiske platform’ og projektlederne i delprojekterne. Men det ændrer sig nu, hvor Rambøll gerne vil ud til flere af projektets deltagere. ”Framöver är vi intresserade av att fördjupa dessa samtal med andra projektpartners inom delprojekten för att skapa oss en ännu bättre bild av delprojektens förutsättningar. Vi kommer att lägga ytterligare tyngdpunkt på att stötta delprojekten med deras tids- och aktivitetsplaner och bistå delprojekten med att sätta angivna indikatorer och projektmål i ett sammanhang som möjliggör för uppföljning.”