Första 6-månaders rapporten inlämnad

Idag lämnade projektet in sin första 6-månaders rapport till INTERREG-ÖKS-sekretariatet.

– Det är ju ett väldigt stort projekt, så det är mycket att hålla reda på, säger Eskil Mårtensson, projektledare. Men genom ett stort gemensamt arbete från samtliga partners har vi fått in allt underlag och vi hoppas att INTERREG-sekretariatet är nöjda med rapporten.

Rapporten innehåller en ekonomisk sammanställning från samtliga 27 partners i projektet, samt en lägesrapport med alla aktiviteter som genomförts det senaste halvåret.

Efter att INTERREG-sekretariatet tagit emot rapporten kommer den att granskas och godkännas av PwC respektive Tillväxtverket. När det är klart kommer lead partner få utbetalning från EU, vilka sedan fördelas mellan deltagande partners.