Månedens projektpartner: Greater Copenhagen & Skåne Committee

Hver måned sætter vi fokus på en af de 27 projektpartnere. Vi starter med Greater Copenhagen and Skåne Committee, der i projektet har fokus på grænsehindringer. Læs her hvem de er, og hvorfor de er med i projektet:

Hvad er ’Greater Copenhagen and Skåne Committee’?
Greater Copenhagen & Skåne Committee (GCSC) är namnet på det förnyade Öresundssamarbete som startade den 1 januari 2016. Kommittén är en politisk samarbetsplattform för regioner och kommuner i Östdanmark och Skåne med politiskt fokus på att skapa tillväxt och främja näringslivet genom att skapa fler arbetstillfällen och ta bort gränshinder.

Hvem hos jer er med i Cross Border Science and Society?
De som arbetar i projektet är Johan Tiedemann, Senior Advisor på GCSC och projektledare på 20 procent. Matilda Sommelius är projektsekreterare på heltid med placering på sekretariatet för GCSC.

Hvorfor er I med i projektet?
När ESS och MAX IV står helt klara och kan börja utnyttjas till sin fulla effekt kommer många internationella forskare att vara knutna till anläggningarna under kortare eller längre tid.

ESS har redan nu 300 anställda, varav hälften kommer från 40 olika länder. Man räknar med att komma upp i 500 anställda och att 30 procent av dem kommer vara svenska lokalanställda. Många av forskarna som anställs kommer från EU och från resten av världen. Forskningsanläggningarna kommer att ligga i Lund, medan all databearbetning från ESS kommer att ske i Köpenhamn. Detta innebär att många knutna till anläggingen kommer att pendla mellan de två länderna för att arbeta och forska.

Det är mot den bakgrunden som projektet skall identifiera hinder för denna rörlighet och presentera förslag till lösningar på problemen. Mot bakgrund av den erfarenhet och kunskap som GCSC har inom gränshindersområdet är vi lead partner i detta projekt och samarbetar med en lång rad relevanta myndigheter på både dansk och svensk sida.

Hvad forventer I at få ud af projektet?
Meningen är att projektet ska identifiera och presentera ett antal gränshinder för tredjelandsmedborgare men också för EU/EES-medborgare som kommer till regionen och ska arbeta på ena eller bägge sidor av sundet. Målet är att också presentera förslag till lösningar på dessa gränshinder som vi kan presentera för de båda huvudstäderna. Vår tes är att de båda länderna, som har investerat miljardbelopp i ESS/Max IV, inte vill att hinder ska stoppa internationella forskare och deras familjer att komma till regionen och verka och bo här. 

Læs mere om Greater Copenhagen and Skåne Committee her