Horisontella kriterier – gemensamma spelregler

Uppslag ur "Bilder som förändrar världen" av fotografen Tomas Gunnarsson, utgiven av Gävle kommun 2016, användes som inspiration till workshopen.
Uppslag ur ”Bilder som förändrar världen” av fotografen Tomas Gunnarsson, utgiven av Gävle kommun 2016, användes som inspiration till workshopen.

Den 4 maj genomförde projektledningen en workshop i Malmö om hur man kan inkludera de horisontella kriterierna i projektets olika aktiviteter. Omkring 40 deltagare från hela projektområdet deltog.

De horisontella kriterierna är:

  • Hållbar utveckling/ bæredygtighed
  • Jämställdhet/ ligestilling
  • Lika möjligheter och icke-diskrimineringar

EU har bestämt att alla EU-finansierade projekt ska arbeta med horisontella kriterier för att stödja en positiv samhällsutveckling.

Average is boring

”Average is boring – medelmåttighet är tråkigt – och vi vill vara ett ambitiöst projekt”, sa projektstrategen Jakob Øster när han berättade varför horisontella kriterier är viktigt för projektet. ”Om vi lyckas komma i mål med dessa frågor är vi alla med om att skapa ett riktigt bra projekt”.

Workshoppen inleddes med att tre inspiratörer berättade om vars ett av de tre kriterierna; Cecilie Nørgaard, Petra Flaum och Karl-Erik Grevendahl. Därefter fick deltagarna i olika grupper diskutera vars ett kriterium och hur man skulle kunna applicera det på projektets olika huvudaktiviteter.

Flera intressanta förslag kom fram inom varje kriterium och dessa presenterades både muntligt och skriftligt inför alla deltagare.

Gemensamma spelregler

”Ett bra förslag, som även togs upp av andra grupper, var att kalla det gemensamma spelregler i stället för horisontella kriterier”, sa Eskil Mårtensson, projektledare. ”Horisontella kriterier låter väldigt krångligt, men vad vi egentligen menar är ju hur vi i praktiken ska säkerställa hållbar utveckling/bæredygtighed, jämställdhet/ligestilling och lika möjligheter ur olika aspekter inom projektet. Klarar vi det så kommer projektet också att tjäna på det”.

”Projektledningen kommer att sammanställa allt som kommit fram från workshopen till ett dokument om spelregler för projektet”, berättade Kristina Sandberg, projektsekreterare. Dokumentet, som ska vara kort och praktiskt inriktat, kommer sedan att distribueras till samtliga projektdeltagare.

Nedan följer en kort film med några nedslag från de olika gruppernas förslag för att projektet ska arbeta bättre utifrån de horisontella kriterierna.