Månedens projektpartner: Universitetet i Oslo

Hver måned sætter vi fokus på en af de 27 projektpartnere. Denne måned har vi talt med Universitet i Oslo (UiO), som er aktive deltagere i delprojektet MAX4ESSFUN, læs med her og bliv klogere på deres engagement i projektet.

Hvorfor er det vigtigt for jer i Oslo at være med i projektet?
UiO ser det faglige samarbeidet i MAX4ESSFUN som svært viktig for å styrke sitt kompetansegrunnlag for å ta i bruk nye og sterke metoder basert på synkrotron – og nøytronstråling. Spesielt viktig er dette som incitament for å bli bruker av de nye anleggene MAXIV og ESS. I det bredere bildet er muligheten for nå å etablere direkte faglig samarbeid med de øvrige partnerne i prosjektet spennende. Vi ser at flere av våre miljøer ved UiO for første gang vil ha felles forskningsprosjekter, felles veiledning og utveksling av PhD og post doktorer ved andre universiteter i regionen. Denne sjansen ønsker vi å forvalte på en god måte.

Fra Universitetet i Oslo har vi fra begynnelsen åpnet for at alle fakulteter kan delta i MAX4ESSFUN prosjektet. De fleste interesserte er fra det matematisk naturvitenskaplige fakultet (kjemi, fysikk, biologi, geologi), med det er også solid interesse fra livsvitenskapsmiljøer ved det odontologiske og det medisinske fakultetet.

Hvad forventer I at kunne få ud af at deltage i projektet helt konkret?
Vi har foretatt en strategisk vurdering av hva vi ønsker å oppnå ved MAX4ESSFUN prosjektet, og det er tre områder som vi forventer mye av;
1) vi vil etablere kompetanse innen visse synkrotron- og nøytronteknikker der vi så langt ikke har hatt aktiviteter
2) vi vil styrke noen av våre mest solide miljøer innen synkrotron- og nøytronbasert forskning slik at disse miljøene blir best mulig  egnet for å initiere og bistå i bruk av slike metoder gjennom samarbeid internt ved UiO
3) vi vil få engasjement fra ulike institutter, og vil sørge for at synkrotron- og nøytronbaserte metoder tas i bruk innen ulike underområder av de klassiske disiplinene, og innen prioriterte temaer som f.eks. fornybar energi og livsvitenskap.

Mød de Norske projektdeltagere
Professor Helmer Fjellvåg, Kjemisk institutt/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, er medlem i styringsgruppen for MAX4ESSFUN (og den overordnede styringsgruppen for hele projektet), med dr. Reidar Lund som varamedlem.

Helmer Fjellvåg jobber selv primært med struktur og egenskaper for faste stoffer, mens Reidar Lund har sin hovedinteresse innen myke materialer og biomaterialer. UiO har videre en intern styringsgruppe hvor også professorene Carl Henrik Görbitz (Kjemisk institutt) og Håvard Haugen (Odontologisk fakultet) deltar. UiO vil ha 14 prosjekter, dvs vi vil sende 14 medarbeidere til felles prosjektsamarbeid med andre partnere. Vi har også sterkt engasjement fra Fysisk institutt hvor bla Prof. Dag Dysthe fikk innvilget en av de to første forskerprosjektene sammen med KU på tidsoppløste tomografi-studier på sprekkdannelse i porøse bergarter. Andre solide røntgenbrukere på UiO finner vi innenfor strukturbiologi, katalyse og uorganiske materialer.

Vi vil gjennom våre interne prioriteringer sørge for at slike prosjekter vil inkludere forskningsmiljøer innen biologiske makromolekyler, livsvitenskap, myke materialer, energimaterialer, overflater, nanomaterialer, magnetiske systemer, mikro/mesoporøse materialer, mineralogi, katalyse, med mer. Og vi ønsker, at aktivitetene omfatter så vel mykrøntgen, hardrøntgen og nøytroner. Siden hovedtyngden av aktivitetene ved UiO tradisjonelt har vært sentrert rundt hardrøntgen,  ønsker vi gjennom InterReg å utvide vår kompetanse spesielt innenfor nøytronteknikker og i en viss grad også mykrøntgen-teknikker.

Læs mere om Oslo her:
SMN:  http://www.mn.uio.no/smn/
Kjemisk institutt:  http://www.kjemi.uio.no
Fysisk institutt http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/pgp/index.html
http://www.mn.uio.no/fysikk/english/research/groups/amks/index.html
RECX laboratoriet: http://www.recx.no
PX-Oslo: http://www.mn.uio.no/ibv/forskning/grupper/px/
Nanostructures and functional materials: http://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/groups/nafuma/index.html
Kolloid/polymer: http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/grupper/polymer/