Spelregler för projektet med utgångspunkt i “horisontella kriterier”

Styrgruppen för projektet beslutade på sitt möte den 31 maj att anta spelregler för projektet med utgångspunkt i ”horisontella kriterier”.

Alla projekt inom Interreg-programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) ska beakta de horisontella kriterierna hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering och jämställdhet. I Tillväxtverkets beslut om projektet finns ett särskilt villkor att projektet ska redovisa hur de horisontella kriterierna beaktats. Kriterierna ska medverka som drivkraft till tillväxt och regional konkurrenskraft. Projektets utgångspunkt är att de horisontella kriterierna ska användas som en berikande tillgång, och det finns en hög ambition att gå i frontlinjen vad gäller förändringsarbete och nytänkande.

– Det är en omfattande process som har lett fram till spelregler för projektet, berättar projektledaren Eskil Mårtensson. Bland annat hade vi under våren en praktikant som särskilt studerat hur projektet kan arbeta med de horisontella kriterierna och genomfört intervjuer med nyckelpersoner och i maj anordnade vi en välbesökt workshop för att hitta och formulera de spelregler vi ska arbeta efter för att beakta de horisontella kriterierna.

Spelreglerna utgår från att skapa synergier och gränsregionalt mervärde som nyckelord för projektet. Bland målsättningarna finns att minimera miljöpåverkan från transporter, främja klimatsmart mat och att minimera resursanvändningen. Utöver konkreta insatser är projektets mål att inspirera till ett långsiktigt, positivt förändringsarbete vad gäller normer, val och mönster både inom projektet och i större kretsar.

Spelreglerna finns i sin helhet under Resurser på hemsidan.