Månedens partner: SKAT och Skatteverket

lernacken_johan_wessman

Delprojektet Gränshinder kigger overordnet på hvilke grænsehindringer borgere fra EU og uden for EU møder, hvis de ønsker at arbejdspendle i Øresundsregionen. Flere myndigheder samarbejder i del-projektet blandt andre fagspecialister fra det svenske Skatteverket og danske SKAT.

På sigt er det håbet at projektet kan være med til, at der vil blive færre grænsehindringer for EU- og ikke-EU-borgere, som ønsker at pendle over Øresund, og at international arbejdskraft, eksempelvis forskere på ESS og MAX IV, skal kunne bo og arbejde på begge sider af Øresund uden problemer. Skatteverket och SKAT deltager med faglig bistand vedrørende skattemæssige forhold.

Stort kunskapsbehov
Hvilken forskel gør projektet for Skatteverket og SKAT?

– ÖresundDirekt har under senare år insett att vi har ett stort kunskapsbehov när medborgare från tredjeland (i princip utanför EU) vill arbetspendla över Öresund.

Vad gäller egentligen med uppehållstillstånd och arbetstillstånd samt folkbokföring?

– Vi har problemet generellt och ser EU-projektet som en möjlighet att få mer kunskap om både svenska och danska bestämmelser. Vår information i skattefrågor är helt beroende av om de vi informerar överhuvudtaget kan få tillstånd att arbetspendla. Inom Skatteverket har vi i flera år dessutom haft särskilt fokus på specifika skattefrågor kopplade till ESS/Max IV. När forskare från hela världen kommer till oss blir de internationella skattefrågorna väldigt centrala. I Malmö har vi ett av två Utlandsskattekontor i Sverige. Det var därför självklart att tidigt skapa en organisation för att kunna svara på alla de frågor som kan uppkomma. Placeringen av datoranläggningen i Köpenhamn ger upphov till särskilda problem med skattefrågor mellan Sverige och Danmark, säger Tommy Persson och Anne Larsson.

Godt samarbejde
– I projektet har vi har ett gott samarbete och formella kontaktvägar mellan skattemyndigheterna i Sverige och Danmark. Vi kan därför identifiera på ett tidigt stadium när det uppkommer gränshinder inom inkomstskatten. Vi har också under året tagit initiativ och fördjupat vår kunskap om expertskatten i både Sverige och i Danmark.

– ’Expertskatten’ eller på dansk forskerskatten betyder at udenlandske forskere kan betale mindre i indkomstskat end resten af befolkningen. Forskere der fx ønsker at bosætte sig i Danmark og arbejde for ESS’ datamanagementcenter i København, løber ind i problemer i forhold til at kunne anvende den danske forskerskatteordning – se eksemplet, siger Ole Bundgaard Jensen fra SKAT.

– Delprojektet Gränshinder löper bara drygt ett år. Projektet har haft ett högt tempo, men vi kommer att behöva fortsätta arbeta med gränshinderfrågor även efter projekttidens utgång. Men vi står förhoppningsvis på en betydligt fastare grund efter vi har deltagit i EU-projektet, säger Tommy Persson och Anne Larsson.

Hvem fra SKAT og Skatteverket er med?

  • Anne Wiren Larsson, Öresundssamordnare på skatteverket och ansvarig för skatteverkets del i Öresunddirekt, är den som formellt är deltagare i projektet.
  • Marie Jonsson är samordnare för skatteverkets frågor gentemot ESS/MAX IV.
  • Tommy Persson är biträdande samordnare med särskild kompetens inom internationella inkomstskattefrågor.
  • Pom Heimdahl har också deltagit i projektet med inriktning internationell inkomstskatterätt.
  • Jeannette Almfort (Funktionsleder i Udland 8), står for projektet i SKAT-regi og deltager i Interreg-møder, workshops etc.
  • Ole Bundgaard Jensen deltager også i Interregmøder, workshops mv. og udarbejder tillige notater mv. Der har også deltaget andre medarbejdere fra SKAT vedrørende faglige problemstillinger, herunder navnlig om forskerskatteordningen.

Eksempel på en skatterelateret grænsehindring

Steve er bosat i Storbritannien og er lige blevet tilbudt ansættelse som Software Scientist ved ESS’ Data Management Software Center(DMSC) i København. Steve har en Ph. D. og vil efter al sandsynlighed kunne omfattes af betingelserne for at kunne anvende forskerskatteordningen. Steve vil helst bosætte sig i cykelafstand i forhold til kontoret i København men Steves arbejde er tæt knyttet til virksomheden i Sverige, og han skal derfor arbejde i Sverige cirka en dag pr. uge.

Da DMSC skattemæssigt er et fast driftssted af ESS i Sverige og derved samme juridiske enhed, anses Steve for at have svensk arbejdsgiver, og lønnen for arbejde udført i Sverige skal derfor beskattes i Sverige, jævnfør den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 15, stk. 1 og 2. Det har den uønskede konsekvens, at Steve alligevel ikke kan anvende forskerskatteordningen på grund af bestemmelsen i kildeskattelovens § 48 E, stk. 2, hvis han bosætter sig i Danmark, men vil i stedet skulle beskattes i Danmark efter de almindelige regler om lønbeskatning.

Det betyder, at Steve vælger at bosætte sig i Sverige, idet han derved vil kunne beskattes efter forskerskatteordningen af den løn, der beskattes i Danmark.