Månedens partner: International Citizens Hub/Lunds kommun

Lisa Andersson, Lund International Citizens Hub
Lisa Andersson, Lund International Citizens Hub

Vi har i denne måned talt med Lisa Andersson fra Lunds Kommunes International Citizens Hub. Lisa er en del af ’Välkomnande av internationella talanger’ arbejdspakken, der fokuserer på at skabe et grænseregionalt netværk for fagfolk, der arbejder med at modtage internationale talenter til Øresundsregionen.

Det er blevet til en snak om at være med til at skabe noget nyt og unikt og betydningen af det gode samarbejde og entusiasmen blandt delprojektets partner.

Hvilke projektaktiviteter er I med i?
Vi er med i en del forskellig aktiviteter fx expat events, international talent forum, kickstart program, et stakeholders network og så skal vi i gang med at lave leisure guides.

The International Citizens Hub er et nyere initiativ i Lund og Skåne, hvor de arbejder for at hjælpe virksomheder med at modtage og fastholde deres internationale talenter. Lisa bruger 25% af sin tid på projektet og resten af tiden på at få huset godt i gang med alle deres events og aktiviteter. ’Heldigvis spiller de to ting godt sammen’, fortæller Lisa.

’Helt konkret har vi afholdt to større events inden for projektet. D. 3. Februar 2016 afholdt vi ’Working in the Øresund Region’ med ca 40 besøgende i huset, hvoraf halvdelen kom fra den danske side af sundet og hvor 15 nationaliteter var repræsenteret. Deltagerne fik en guided tour rundt i Lund og oplæg om mulighederne for at søge arbejde i både Region Skåne og på den danske side, samt et oplæg om kulturforskelle mellem  Danmark og Sverige. Og så var vi med på Welcome Reception d. 31. August 2016 på Københavns Rådhus’ (se artikel ovan).

Lisa fortæller også om et spændende spouse-program med 9 moduler, som de har udviklet sammen med ESS, Arbetsförmedlingen og Susanne Mattsson fra Invest in Skåne ’Programmet hjælper de medfølgende ægtefæller med at søge job både i Sverige og Danmark. Vi har de først 29 deltagere fra 16 nationaliteter i gang nu og de er meget positive. Så vi har allerede planer om at starte to nye forløb i 2017.’

Hvad giver det jer at være med i projektet?
’Projektet har givet os en mulighed for et formelt tæt samarbejde med aktørerne på den danske side af sundet, hvilket er helt fantastisk. Desuden giver det en mulighed for at komme i tæt dialog med vores egne myndigheder her i Sverige, fordi de ser hvor vigtigt et område det er.’

Er der noget som har overrasket dig i projektet?
’Det har været en stor overraskelse for mig, at folk er så villige til at dele deres viden med os. Det er meget positivt at være en del af et teamwork, hvor alle brænder for samme sag, og at ønsket om at tiltrække og fastholde talenter i regionen på ingen måde skaber en konkurrence mellem os. Vi ønsker sammen at skabe et flow for talenterne og gøre det så nemt som muligt at søge arbejde og bo på begge sider af sundet. Selvom vi som et nyt hus, helt naturligt kan bruge mange af de ting International House allerede har god erfaring med, så oplever jeg, at mine partnere på den danske side er meget nysgerrige på vores ideer og åbne overfor at prøve nye ting af, og på den måde bliver det også ’give and take – not just take’. Det er en utrolig positiv oplevelse at være en del af det fælles arbejde.’

Hvordan tænker I at forankre aktiviteterne, når projektet er slut?
Vi vil gøre hvad vi kan for at fortsætte ’cross border’ samarbejdet, for sammen er vi stærkere og kan tilbyde vores borgere en meget bedre service. For eksempel vores ’International Talent Forum’, som er et elektronisk panel, hvor expats løbende får spørgeskemaer om hvordan de oplever det at bo og arbejde i regionen, det skal vi selvfølgelig bevare. (se link her

Vi hjælper gerne andre
’The International Citizens Hub vil også gerne hjælpe virksomheder med at rekruttere talenter og har en masse værktøjer til det, som virksomheder i regionen kan få glæde af. I det hele taget er vi kun lige begyndt og jeg glæder mig til alle de spændende aktiviteter vi skal lave for vores talenter i fremtiden,’slutter Lisa af.