Månedens partner: Danmarks Tekniske Universitet

luisetheilkuhnI denne måned har vi talt med sektionsleder og projektkoordinator Luise Theil Kuhn fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om netværk, røntgen og neutroner og rekruttering af unge forskere til projekt-eksperimenterne. Læs med her.

Et bredt engageret universitet

DTU har en lang tradition for forskning med røntgenlys og neutronstråler på flere niveauer. De har superbrugere, som er interesseret i og arbejder med opbygningen af instrumenterne på ESS og MAX IV. Superbrugerne tænker samtidig på, hvordan de kan gøre instrumenterne og metoderne endnu mere avancerede, end de er i dag. Men ud over superbrugerne har DTU også forskere, der bruger metoderne til at blive klogere inden for deres forskningsområde samt et institut med forskere, der arbejder med databehandlingen af resultaterne.

Hvilke projekt-aktiviteter er DTU med i?
”Som en del af MAX4ESSFUN skal DTU’s phd’ere og post-doc’s gennemføre 34 eksperimenter i løbet af projektet, og vi er i fuld gang med de første 10. De eksperimenter involverer både vejledere og samarbejdspartnere, så det er ganske mange folk, som beskæftiger sig med projektet på den ene eller den anden måde”, fortæller Luise.

Hvem på universitetet kan deltage?
”DTU har en langsigtet strategi om at involvere ESS og MAX IV bredt, og derfor er det også besluttet, at alle institutter kan være med i projektet”, siger Luise og fortsætter; ”det betyder, at vi har et stort arbejde med at oplyse og involvere en masse nye brugere i projektet, som ikke har tradition for at arbejde med de metoder, man kan bruge på MAX IV og ESS. Men vi ser en stor værdi i at få udbredt kendskabet til metoderne generelt, og har også som resultat fået en stor diversitet i de eksperimenter, vi har med, som varierer fra analyse af en meteor til kemiske og biorelaterede analyser.”

Et netværk, der skaber muligheder

Hvad får I ud af at være med i projektet?
”Vi får først og fremmest nye samarbejdspartnere på tværs af universiteter og lande”, fortæller Luise ”det særlige ved projektet er, at man ikke kan få et eksperiment godkendt uden at samarbejde med de andre universiteter eller forskere fra anlæggene. Derfor er der opstået mange nye ideer og forskere, der ikke normalt ville arbejde sammen, får opbygget nye kompetencer. Det er en stor og spændende mulighed for os at være med til.”

Er der noget der har overrasket jer undervejs?
”Ja, det har været en overraskelse, hvor stort et arbejde det er at rekruttere forskere til projektet. Og så er det positivt og overraskende, at der kommer så mange nye kreative og positive samarbejder ud af projektet. Ideer der aldrig ville være opstået, hvis ikke forskere havde mødt hinanden i dette projekt.”

Fremtiden er lys

På spørgsmålet omkring DTU’s tanker om at forankre de initiativer, som starter i projektet fortæller Luise, at DTU tænker aktiviteterne ind i deres generelle indsatser omkring ESS og MAX IV. ”Det nye skandinaviske netværk blandt forskerne vil give et engagement og et kendskab til hinandens områder, som vil give forskningsmæssig afkast og lægge grunden for mange nye spændende forskningsinitiativer i fremtiden. De workshops og e-læringsaktiviteter vi skaber i projektet vil også helt naturligt fortsætte, når projektet er slut. Så på DTU er vi utrolig positive og glade for at være med,” fortæller Luise afsluttende.