Slutrapport från Gränshinder

hinder-mojligheter-web-uppslag

Delprojektet Gränshinder har presenterat sin slutrapport, ”Hinder och möjligheter”. Rapporten tar upp gränshinder som finns i anslutning till ESS etablering i både Sverige och Danmark och hur människor drabbas konkret av dessa gränshinder, samt förslag till lösningar i form av ansvarig stat/stater och vilka lagar som bör ändras. Slutrapporten presenterades på en slutkonferens i Köpenhamn den 15 december 2016.

Läs och ladda ner slutrapporten här.