Månadens partner: Göteborgs universitet

goteborgsuni570px

I denne måned har vi talt med biträdande lektor Johanna Höög fra institut for kemi og molekylærbiologi på Göteborgs universitet, som er med i delprojektet MAX4ESSFUN.

Göteborgs universitet ligger i midten af Göteborg, har 37.000 studerende fordelt på 8 fakulteter og 6000 ansatte. Universitetet er 125 år gammelt.

Projektet skaber netværk og arbejdspladser
Johanna fortæller, at Göteborgs universitet har fem eksperimenter der er godkendt og i gang, som en del af projektet, to på kemi og molekylærbiologi og 3 på fysik. Og det faktum at de får refusion/ersättning fra Interreg har betydet, at de har kunnet ansætte endnu en ung forsker.

”Ud over at vi får økonomisk støtte fra interreg og dermed har kunnet ansætte endnu en ung forkser, så er vi også meget glade for det tværregionale netværk, som opbygges gennem projektet.” fortæller Johanna Höög og fortsætter ”jeg tænker, at de relationer, der opbygges vil fortsætte med at samarbejde længe efter selve projektet slutter, og det er jo vældig positivt”.

Flere skal kende til metoderne
Det har været en udfordring at involvere forskere i projektet som ikke sædvanligvis benytter sig af synkrotronlys og neutroner i deres forskning. ”Projektet er indrettet således, at man skal lave et seks måneders eksperiment. Og hvis man aldrig før har arbejdet med disse metoder som forsker, så er seks måneder ikke lang tid”, siger Johanna. ”Men vi gør hvad vi kan for at annoncere muligheder på GU og håber på den måde at sprede kendskabet og interessen.”