Månedens partner: Københavns Universitet

Københavns Universitet (KU) er månedens partner i februar. Vi har talt med professor Sine Larsen og delprojektleder Ellen Juel Nielsen, der leder delprojektet MAX4ESSFUN, hvor i alt 8 universiteter og ESS og MAX IV indgår.

MAX4ESSFUN har som målsætning at øge andelen af unge forskere, der kan udføre eksperimenter på ESS og MAX IV. Ambitionen er, at 176 eksperiment projekter på hver 6 måneder skal gennemføres for at styrke anvenderkompetencerne hos PhD- og Postdocstuderende.

På Københavns Universitet arbejder Ellen som delprojektleder på fuld tid for at organisere det store og ambitiøse MAX4ESSFUN. På KU findes også Jeppe Knudsen Baden, der har ansvaret for databaser og kommunikation og som øverste ansvarlig er Sine Larsen.

På Københavns Universitet har man allerede arbejdet i noget tid, inden projektet gik i gang med at udbrede kendskabet til faciliteterne via det tværfakultære projekt CoNext, som Sine Larsen tog initiativ til. Derfor var vejen banet for, at KU gik ind i Interregprojektet, der viderefører mange af de initiativer universitetet allerede var i fuld gang med i forhold til at give forskere erfaring med at bruge faciliteterne.

Eksperimenter og sommerskoler
Ellen fortæller, at de ud over at være overordnede koordinatorer, også er aktive deltagere i eksperimenterne.
”KU har i øjeblikket 12 eksperimentprojekter som er i gang – projekterne er spredt ud på 5 forskellige institutter og repræsenterer en mangfoldighed af problemstillinger. Vi arbejder på at få udbredt muligheden for at søge projekter til relevante institutter på KU blandt andet via e-mails og med hjælp fra Fundraisingkontoret på fakultetet. Og så arbejder vi også instensivt med at planlægge vores sommerskole til sommer om Nanoscience, der finder sted i juni måned”.

Nye databaser – mere interregionalt netværk på vej
Ud over projekterne arbejder Jeppe intensivt på en database over forskere i hele delprojektets netværk. Databasen kommer til at gøre det nemmere at søge partnere til projekterne og hurtigt få overblik over de kompetencer, der er i netværket. En database over kurser på partneruniversiteterne inden for synkrotronstråling og neutroner er også på vej, så der er fuld aktivitet i projektet.

”Mit eget arbejde består i høj grad af at tale med vores partnere og sikre en smidig administration af projekterne. Der er mange spørgsmål til forløbet af 6-måneders projekterne, og det er vigtigt, at partnerne får klare svar på deres spørgsmål, og at vi finder smidige løsninger på de dilemmaer, de står med” fortæller Ellen og fortsætter ”projektet har givet mig en stor viden om de to anlæg, som jeg ikke havde før, og jeg synes, det er uhyre spændende at få kendskab til hele processen omkring opbygningen af MAX IV og ESS.”

Sine Larsen supplerer, ”på universitetet generelt er vi meget glade for at få udvidet det faglige netværk til de svenske og det norske partneruniversiteter og glæder os over, at databaserne i fremtiden kan virke som redskaber til at øge kendskabet til netværket og den mangfoldighed af forskningsområder, der arbejder med synkrotronstråler og neutroner.”

Stor interesse og engagement
Når talen falder på, hvad der har overrasket positivt, er Ellen og Sine ikke i tvivl. ”Det store engagement og den store interesse, der er i projektet er imponerende. Vi har styrekommitemøder, hvor medlemmerne møder op og har været meget engagerede i hele processen med at implementere projektet og sørge for, at projekterne er funderet på et højt videnskabeligt niveau. Vi har også holdt et kick-off møde og et årsmøde med en overvældende tilslutning. Over 100 personer deltog i møderne, og der var en levende diskussion især ved postersessionerne.”

Aktualitet
Det har også vist sig, at projektet er uhyre aktuelt og i samklang med de initiativer, der foregår på politisk hold. ”Det gælder f.eks. Strategien for den danske ESS-indsats, hvor en del af de initiativer, der er beskrevet i strategien allerede er iværksat i projektet, for eksempel vores databaser over forskere og over kurser, der kan give overblik over kompetencerne i netværket og overblik over muligheden for at uddanne sig inden for feltet. Så det er sjovt også at bidrage på den måde.” Fortæller Sine.

De værdifulde netværk på tværs af grænserne mellem Danmark, Sverige og Norge vil i fremtiden danne et solidt fundament for indgåelsen af nye samarbejdsprojekter, mener Sine og Ellen. Samtidig er kompetencerne i netværket blevet øget ved at unge forskere og nye forskningsområder har fået adgang til at lære de teknikker, som bruges, når man udfører eksperimenter på faciliteterne. Grundlaget for at mange unge forskere i fremtiden bruger ESS og MAX IV til at finde nye spændende løsninger på verdens udfordringer er lagt, og det er KU stolte af at være med til.

Københavns Universitet