Seminarium under Mitt Europa

Projektet bjuder tillsammans med Europa Direkt i Malmö in till ett seminarium som riktar sig till natur- och teknikintresserade gymnasieelever. Syftet är att väcka ungdomars intresse för forskningsanläggningarna och ge insyn i framtida utbildningsmöjligheter.

På seminariet kommer ESS och MAX IV förklara vad anläggningarna innebär och vilken forskning de kan användas till. Lunds universitet kommer berätta hur de samverkar med anläggningarna inom sina utbildningar. Vi kommer också berätta om projektets helhet.

Seminariet är en del av EU:s informationskampanj ”Mitt Europa” som handlar om att synliggöra EU-projekt runt om i Europa.

Läs mer om seminariet här.