Value propositions publicerade

Delprojektet Internationell attraktionskraft tar ett samlat grepp kring global marknadsföring av regionens samlade forskningsinfrastruktur inom materialvetenskap och Life science.

Inom delprojektet har man bland annat inriktat sig på att ta fram slagkraftiga Value Propositions, det vill säga underbyggda argument för att etablera sig i Öresundsregionen, som kan användas i det internationella marknadsföringsarbetet.

Hittills har två Value Propositions publicerats; en om vätgas och bränsleceller och en om nanoteknologi. Framöver kommer delprojektet arbeta vidare med att utveckla Value Propositions inom onkologi, diabetes och livsmedel/functional food.

Ladda ner value propositions: