Månedens partner: International House Copenhagen

Vi har til november nyhedsbrevet talt med Lise Kingo, der er ansvarlig for delprojektet ”Welcoming international talents” sammen med Invest in Skåne.

International House blev etableret i 2013 for at skabe ’a one point entry’ for internationale talenter, der kommer til København for at bo og arbejde. Det er i dag et hus, som er specialiseret i at tiltrække og fastholde internationale talenter og fungerer som et offentligt/privat samarbejde. Hele 32 danske kommuner er en del af samarbejdet og derfor kan huset hjælpe med at give CPR-nummer (modsvarende svenskt personnummer) og udstede skattepapirer til borgere fra mange andre steder end København.

Ud over papirarbejde afholdes mange forskellige typer af events for internationale borgere igennem året. Læs mere om de forskellige aktiviteter på husets hjemmeside her: https://ihcph.kk.dk/

Nye veje

Vi talte med Lise om deres engagement i projektet og hvordan de ser fremtiden for det fælles arbejde på tværs af Øresund.
”I projektet har vi hver især bidraget med vores erfaringer med at hjælpe internationale talenter og sammen har vi fundet nye veje til, hvordan vi kan styrke samarbejdet omkring at byde velkommen og gøre det attraktivt for internationale talenter at bosætte sig i Øresundsregionen.” Fortæller Lise og fortsætter ”Det har været utrolig udbytterigt at få et andet perspektiv på de forskellige problematikker vi står overfor, vi er blevet klogere på hvad der let kan lade sig gøre at samarbejde omkring og hvad vi fortsat skal gøre hver for sig.”

Det gode samarbejde

Som en særlig ting ved projektet fremhæver Lise samarbejdet og fortæller: ”Vi har haft og har fortsat et rigtig godt samarbejde med Invest in Skåne. Der har været mange gode drøftelser og stor entusiasme i arbejdet. Det er helt sikkert på grund af det gode samarbejde, at vi i projektet har nået vores mål.”

Survey med overraskende resultater

Vi spurgte Lise om hun var blevet overrasket over noget i projektet og her var hun ikke sen til at svare: ”Vi har gennemført en survey i International Talent Forum, hvor de internationale talenter overraskende svarede, at de er villige til at pendle langt til arbejdet og også er åbne over for at bosætte sig på den anden side af Øresund.” og fortsætter ”De svarede dog også, at de mangler information om mulighederne. Det åbner derfor op for et arbejde om, at markedsføre mulighederne endnu tydeligere for at gøre det endnu mere attraktivt. Så det håber vi at kunne bruge flere kræfter på fremadrettet” 

Fremtiden – Welcome Reception

Lise fortæller, at de i fremtiden vil fortsætte med at afholde Welcome Reception på Københavns Rådhus hvert år og at der fortsat vil være en svensk stand, der synliggør mulighederne for at bo og leve på den svenske side af sundet. Hun fortæller videre: ”Desuden vil vi også i forbindelse med et andet projekt afholde Housing Fair med svensk deltagelse, hvor der også sættes fokus på at bo i hele Øresundsregionen og vi vil fortsætte med Step-by-step-guiden, der informerer om centrale spørgsmål, som internationale talenter har, når de bosætter sig i vores del af verden.”

Mange andre fælles aktiviteter

Som følge af projektet vil der også i fremtiden være et samarbejde omkring det der kaldes ’International Talent Forum’, hvor der i dag er en pool af omkring 350 internationale talenter, som ønsker at deltage i løbende surveys om aktuelle problemstillinger ift. at bo og leve i Øresundsregionen. ”Og på den svenske side, er det tanken, at Culture & Leisure guidance fortsætter selvom projektet er slut og her kan vi bidrage med erfaringer hvis der er behov for det. I det hele taget kender vi nu hinanden så godt, at det vil være meget nemmere i fremtiden at række ud til hinanden, når det er relevant og vi har brug for at gøre ting på tværs. Det er vi rigtig glade for.”

Aktiviteter i delprojektet:

  • Etablere et grænseregionalt ett gränsregionalt videns- och erfareingsnetwaerk för mottagande- organisationer i Öresundsregionen.
  • Genomförande av 6 Expat Events inom relevanta områden för de internationella talangerna.
  • Genomförande av 3 Expat fairs (Welcome Receptions)
  • Utveckling av Culture and Leisure Guides i en gränsregional kontext.
  • Etablering av en Öresundsregional Expat Panel.
  • Integrering av webbportaler, gemensam evenemangskalender och step to step guide.