Fasad med Medicon Villages logotyp

Månedens partner: Medicon Village

Fasad med Medicon Villages logotyp

Fremtidsfabrikken

Porträttbild på Anette Orheim, Medicon Village
Anette Orheim, Medicon Village

I december måned har vi talt med Anette Orheim fra Medicon Village om deres erfaringer med projektet og hvordan Cross Border Science and Society projektet tilføjer værdi til den regionale udvikling.

Medicon Village ligger i Lund og arbejder for at skabe et innovativt miljø, hvor de virksomhederne kan hjælpe hinanden, dele erfaringer og lære af hinanden. Fokus i huset er Life Science og ’byen’ kan betragtes som en fremtidsfabrik for både forskere og virksomheder. I dag er der flere end 1600 ansatte i Medicon Village.

En del af Internationell attraktionskraft

Medicon Village indgår i delprojektet Internationell attraktionskraft, som arbejder for at skabe et samlet greb på den globale markedsføring af regionens infrastruktur i forhold til materialevidenskab og life science. ESS og MAX IV fungerer som katalysatorer for markedsføringen og det salgsarbejde, der arbejdes med inden for projektet. Delprojektet medvirker på strategisk udvalgte konferencer og messer rundt om i verden, hvor de arbejder for at tiltrække investeringer, virksomheder og forskere til Øresundsregionen.

Anette fortæller om projektet: ”Vi ser det som et virkelig godt projekt og en god opfølgning på det skånske ESS-projekt TITA, som jeg også var engageret i. Jeg er meget glad for, at det blev videreført i en bred sammenhæng i Øresundsregionen.”

Der er brug for et ECO-system

”Projektet er vigtigt, fordi vi er nødt til at stå sammen i regionen, hvis vi skal skabe de bedste forudsætninger for ESS og MAX IV kan blive fremgangsrige” fortæller Anette og fortsætter ” Vi har brug for et ’eco-system’ i form af en innovations- og mødesplatform, der kan tage hånd om virksomheder og forskere, så vi sikrer, at de mødes og lærer af hinanden. Medicon Village vil gerne være en god landingsbane for internationale forskere og virksomheder, som kommer til regionen og arbejdet i projektet er med til at sikre det nødvendige netværk for dette. Det er altid herligt at mødes med de andre i projektet og skabe nye muligheder”.

Anette fortæller også, at der i september under Nordic Life Science Days og som en del af del-projektets aktiviteter blev arrangeret et studiebesøg til Medicon Village og MAX IV, hvor 100 gæster kom på besøg og hørte om hvad virksomhederne i Medicon Village arbejder med og hvordan innovationsmiljøet skaber værdi. ”Det var en virkelig god dag for os, fordi så mange fik mulighed for at se hvad Medicon Village er og hvordan vores virksomheder interagerer med MAX IV og ESS”, fortæller Anette. ”Vi får meget værdi ud af projektet, fordi vores arbejde indgår i den fælles indsats, således at for eksempel filmen vi har lavet i projektet, hvor fremgangsrige Alligator Bioscience på Medicon Village bliver interviewet”  Se filmen her: Har vi et link?

Netværket og analyserne skaber konkret værdi

Anette fortæller, at det især er værdi-skabende for dem at gå sammen med andre i del-projektet. ”Det har været vældig positivt, at projektet holder sammen på alle aktørerne. Jeg oplever, at alle møderne i projektet skaber værdi, fordi jeg møder mennesker og taler om vores fælles interesse om at skabe synergi og udvikling for ESS og MAX IV. Det sker, hver eneste gang jeg har været til et møde, at nye muligheder og ideer opstår, foruden al den nødvendige videndeling vi får ud af det. Så jeg tænker, at de mere uformelle aktiviteter også skaber stor værdi.”  Anette fortæller også begejstret om den analyse, som er blevet udarbejdet i delprojektet: ”De analyser, der er blevet udviklet i projektet havde vi ikke kunne udvikle alene, og det kommer vi alle i delprojetet til at få meget nytte af i fremtiden. Så det er vi meget glade for.”

Læs mere om Medicon Village her: https://www.mediconvillage.se/sv