Mads vil forbedre andre forskeres mulighed for at forske

Mats Bertelsen, postdoc på Niels Bohr instituttet på Københavns Universitet

Mads Bertelsen blev færdig med sin ph.d. i fysik i september 2017, hvorefter han blev ansat som postdoc på Niels Bohr instituttet på Københavns Universitet bl.a. ved hjælp af midler fra MAX4ESSFUN. Midlerne fra MAX4ESSFUN gør det muligt for Mads at teste og validere en udvidelse af neutron Ray-tracing softwarepakken McStas, som Mads udviklede under din ph.d.

En simulation af virkeligheden

Softwareudvidelsen har til formål at forudsige ting om de eksperimenter, der udføres på ESS via simulation. Softwaren kan f.eks. vurdere baggrundseffekter, og hvordan små beslutninger vil påvirke en given måling:

”Det projekt jeg skal til at lave via MAX4ESSFUN er en validering af en simulation. InterReg-pengene bliver brugt til, at jeg kan tage afsted og prøve en simulation af mod virkeligheden – måle alle de små detaljer – for at sikre mig, at overensstemmelsen mellem min software og det der er i virkeligheden, er så god som mulig.”

I softwaren har Mads applikeret så meget fra ’den virkelige forsøgsverden’ som muligt, sådan så softwaren på forhånd har en masse informationer om alt fra instrument til baggrundsfaktorer. En yderligere fordel ved simulation er, at man har meget mere information om, hvad der faktisk sker i det enkelte forsøg, og at man kan gå ind og se nøjagtig, hvilken rute neutronerne tager igennem prøven.

Med sin forskning ønsker Mads at udvikle et software, som kan hjælpe andre forskere med at gøre deres dataanalyse bedre og dermed forbedre forskningen generelt:Det er enormt givende at kunne få lov til at være i en position, hvor man kan hjælpe til med at skubbe folks ting fremad, fordi jeg er blevet ekspert i problemerne, fejlkilderne og de ærgerlige aspekter i stedet for at fokusere på de ting, som har lettere ved at samle overskrifter. Mit mål som forsker er ikke at lave videnskab selv, men at forbedre andres chance for at gøre det fortæller Mads.

Super relevant for ESS Data Management and Software Center (DMSC)

Mads ser gode muligheder i at arbejde på ESS eller ESS’ datacenter i København, når han engang er færdig med sit postdoc. I en aftale mellem Sverige og Danmark har man defineret, at der skal være op til 70 ansatte til udvikling og håndtering af Software, som understøtter ESS-faciliteten, hvilket er et unikt stort team til sammenligning med andre neutronanlæg i verden. I sin fremtidsfunktion på ESS vil Mads gerne arbejde med at gøre redskaberne til ESS, selve brugeroplevelsen og benyttelsen af maskinen, så god som overhovedet mulig: ”Det jeg brænder mest for er helt klart at forbedre andres oplevelse på ESS. Hvis jeg gør ESS 10% bedre og ESS har en samfundsnyttig funktion, så har jeg forbedret den med 10%. Det vil jeg hellere, end selv at lave noget, som er tilgængeligt for hele befolkningen. Jeg tror på, at den forskning som bliver lavet på ESS er samfundsrelevant, så det vil jeg gerne hjælpe med” siger Mads.

Netværk på tværs af sundet

Opgaven på ESS har givet Mads en masse kontakter på tværs af Sundet og Interreg projektet skaber mange muligheder for at tale sammen oftere og giver en fornemmelse for projektets størrelse: ”Det er godt, at man rejser lidt frem og tilbage på tværs af regionerne, ellers kan man hurtigt glemme hvor stort et projekt det egentlig er”. At have Alexander Holmes fra ESS som medvejleder har været særdeles relevant for Mads. Alexander har altid gode ideer til, hvordan de på bedst mulige måde kan opsætte situationer, der udfordrer Mads’ software, så softwaren både kan blive gennemtestet og formet så den passer til ESS’ behov.

Så snart Mads’ software er færdig og han stoler på den, er han klar til at dele den med andre forskere, hjælpe dem med deres eksperimenter og analysere deres forsøg sammen med dem.