Månedens partner: Invest in Skåne

I denne måneds portræt har vi talt med managing director Stefan Johansson fra Invest in Skåne om deres engagement i projektet.

Invest in Skåne er projektledere på delprojektet ” Internationell attraktionskraft” og deltagere i ”Välkomnande av internationella talanger”. Begge projekter er vigtige for Invest in Skåne’s generelle arbejde og derfor er de vældig glade for at være med i projektet.

Vigtige fremtidsmuligheder for regionen

Stefan Johansson fortæller: ”Det her med ESS og MAX IV er vældig spændende for vores region og giver vigtige udviklingsmuligheder for fremtiden, og derfor er det vigtigt for Invest at være en del af projektet helt generelt.” Invest in Skåne har også været med på tidligere projekter i Skåne om at understøtte den regionale udvikling i forhold til ESS og MAX IV og er glade for nu at have etableret et solidt samarbejde på tværs af Øresund med de danske partnere i Copenhagen Capacity. ”Vi har også været med i det tidligere svenske TITA-projektet. Sammen med Copenhagen Capacity vil vi fortsat gøre en fælles indsats i forhold til at sætte Skåne og hele Greater Copenhagen på verdenskortet” fortæller Stefan.

Anlæggene er vigtige tiltrækningsmotorer

Ifølge Stefan er ESS og Max IV vigtige motorer for udviklingen i regionen, de repræsenterer store udviklingsmuligheder for både virksomheder og universiteter, som er vigtige at udnytte på bedste vis. Men hvis vi skal lykkes med at få store virksomheder hertil, skal vi også være klar på at kunne få et godt arbejdsmiljø for alle de internationale talenter, som skal arbejde på både anlæggene men også i virksomhederne. Derfor spiller de to delprojekter godt sammen, fortæller Stefan og fortsætter: ”Det er vigtigt at talenterne har lyst til at komme hertil, og at de trives, når de er her, så de bliver så længe som muligt. Derfor er arbejdet med talent attraction også et stort og vigtigt arbejde. I den sammenhæng er vort samarbejde på tværs af sundet vældig vigtigt, fordi vi sammen kan gøre opmærksom på de udfordringer talenterne møder, og påvirke på både regionalt og nationalt niveau.”

Projektet kører rigtig godt

Stefan Johansson mener, at projektet i sig selv kører rigtig godt og helt som han havde forventet, er der styr på de forskellige dele i projektet. Han tillægger det gode samarbejde ansvaret for dette.

Baggrundsinfo om Invest in Skåne

Ifølge Stefan burde Invest in Skåne hedde ”Invest and Trade in Skåne” eftersom de både arbejder med at tiltrække investeringer i Skåne, men også hjælper virksomheder med at skabe mere eksport.

Der er ansat 24 medarbejdere, og 50 % af dem kommer fra andre dele af verden og har en udenlandsk baggrund. De fleste ansatte taler mellem 3 til 5 sprog. ”På den måde tager vi også hånd om nogle af de talenter der kommer til regionen” fortæller Stefan Johansson glad ”og vi meget glade for at de har lyst til at arbejde sammen med os, for at skabe en god fremtid for Skåne.”