Månedens partner: Malmö stad

I denne måned har vi talt med Gunilla Konradsson og Magnus Carstam fra Malmø Stad om deres engagement i projektet. De taler om, at de oplever nogle meget konkrete resultater, som de er vældig glade for at være nået i mål med.

Store og små resultater

Magnus og Gunilla mener, at de har fået mange forskellige resultater i projektet. For eksempel fremhæver Magnus, at det er sjovt, at arbejdet i delprojektet ’Välkomnande av internationella talanger’ har været med til at danne grundlag for beslutningen om, at Malmø Stad vil finansiere en del af ’International citizen Hub’ i Lund. Magnus fortsætter: ”Det tycker jag är väldigt positivt och en av pusselbitarna för att underlätta både välkomnande och behållande av talangerna.” og Gunilla supplerer ”Genom hubbens arbete med ”kick-start” program har vi även kunnat få med deltagare från Malmöföretag, så att vi inte bygger upp parallella organisationer.”

Kø hele dagen

En anden aktivitet, de fremhæver, er de workshops, de har deltaget i og de forskellige materialer, der er blevet produceret i projektet samt de mange arrangementer og kontakter, der er blevet skabt. For eksempel nævner Gunilla, at: ”Vi har haft möjlighet att vara med i olika events som ordnats i Köpenhamn, som ’Welcome Reception’, där olika intressenter främst från Danmark, men även vi och Öresunddirekt och andra har visat upp våra verksamheter, i Köpenhamns vackra Rådhus. Vi har ordnat olika arrangemang, till exempel, en eftermiddag tillsammans med olika rekryteringsföretag och talangerna, och det var i princip kö hela tiden och alla tyckte att vi borde göra detta igen. Sedan har vi mer på ”nöjesfronten” ordnat besök på museer, bussturer och för några veckor sedan ordnade vi en visning av Malmös Rådhus kombinerat med föreläsningar om Malmös utveckling från medeltiden och med utblickar mot framtiden.”

De konkrete resultater overrasker

Magnus fremhæver de konkrete resultater, når han taler om projektet: ”Att resultaten blir så konkreta som de blir, tycker jag är väldigt positivt. Det är inte bara ”erfarenhetsträffar” utan deltagande på konferenser, aktiv rekrytering och, vad jag ser framför mig ett väl användbart material.” og Gunilla supplerer: ”Det är konkreta saker som vi har arbetat med som ger ett bra underlag för vidare planering, till exempel ”Talent panel”, som vi skickar ut till ca 400 personer, och som då svarar på frågor om exempelvis utbildning och fritidsbehov.”

At International House allerede havde mange initiativer har kun været positivt for projektet, mener Gunilla og Magnus: ”Vi har fått hänga med på olika saker, som International House redan har, och sedan har vi i projektet förädlat det. Och även genom att delta i ex ”Housing Fair”, som anordnas av International House, har vi kommit i kontakt med målgruppen”, fortæller de.

Det vigtigste

Både Magnus og Gunilla er enige om, at arbejdet også fremadrettet vil skabe værdi for Malmø stad. Gunilla fortæller:
”Jag räknar med att kunna använda delar av materialet och kunna integrera det i övrig kommunikation. Även det fördjupade samarbetet med Business Region Skåne och International House hoppas vi kommer att fortsätta. Det allra viktigaste är ju att frågan om att kunna rekrytera och behålla internationella talanger i Öresundsregionen har kommit upp på dagordningen och kommer förhoppningsvis att fördjupas,” slutter Gunilla.

Læs mere om Malmö stad her: