Ung forskare inom MAX4ESSFUN: Kristian Stødkilde-Jørgensen

Kristians store drøm er kunne skabe grundforskning, der er kommercielt interessant, og som alle i samfundet kan få gavn af.

Kristian Stødkilde-Jørgensen arbejder som adjunkt på biomedicinsk institut på Århus Universitet, hvor han også har studeret molekylærbiologi med specialiseringsretning inden for biokemi. Kristian har altid interesseret sig for forskning, der fokuserer på patienter og sygdomme, hvorfor han betegner sig selv om en ”skabsmediciner”.

Kristian blev i sin tid kontaktet af Holger Brüggemann fra Biomedicinsk institut på AU og Rolf Lood fra Lund universitet, da de havde opdaget et nyt og unikt protein, som de gerne ville have Kristians hjælp til at undersøge nærmere. Det unikke ved netop dette protein, er at dets sekvensopbygning ikke ligner noget andet proteins, hvorfor der heller ikke er nogen hints i litteraturen, som kan forklare, hvordan proteinet virker: ”Så når og hvis vi finder ud af, hvordan proteinet virker, vil det givetvis give os noget helt ny grundlæggende viden om denne type proteiner” forklarer Kristian. Midler fra MAX4ESSFUN og fra Novo Nordisk Fonden har muliggjort, at Kristian kan forske i proteinets egenskaber og struktur i 2 år.

Det unikke ved proteinet

Med sin forskning forsøger Kristian at forstå sammenspillet mellem en bestemt bakterie (der producerer proteinet), som alle mennesker har på huden og hudens generelle sundhedstilstand. Kroppen slår ikke bakterien ihjel, hvorfor man har spekuleret i, om bakterien kan have en gavnlig effekt for huden. En mulig gavnlig effekt omhandler solens UV-stråler. Når UV-lys rammer huden skabes der nogle potentielt farlige reaktive molekyler. Det bakterielle protein kan givetvis hjælpe til med at neutralisere disse reaktive molekyler og derigennem være med til at holde huden sund. Kristian fortæller, at fravær af bakterien også er blevet associeret med udvikling af bl.a. psoriasis og han spekulerer derfor i, om mangel på proteinet kan være medvirkende til udvikling af nogle typer hudsygdomme.

Kristians drøm

Kristian har en entreprenør gemt i maven og leger med tanken om at starte en virksomhed op, hvor noget af den nye viden, der tilegnes i gennem Kristians forskning, kan bruges til at udvikle nye behandlingsmuligheder: ”Hvis vi finder ud af, at der er en sammenhæng mellem proteinet, som bakterien producerer, og nogle typer hudsygdomme ville det være oplagt at undersøge, om vi kan føre denne viden fra laboratoriet og til et egentlig produkt, der kan komme folk til gode.” forklarer Kristian.

Hvis entreprenørdrømmen ikke bliver til virkelighed, satser Kristian på at blive på universitet og starte en forskergruppe op med specielfokus på, at forskningen skal have en produktorienteret tilgang: ”Jeg motiveres af, at det, man går og nørkler med, kan bruges ude i samfundet til gavn for mange”, uddyber Kristian.

Teknikken og forskningen

Forsøgene med proteinet har Kristian og hans forskerteam udført på DESY i Hamborg samt på en lignende strålefacilitet i Grenoble. Kristian ser frem til, at MAX IV bliver fuldt ud funktionsdygtig. Røntgenstrålen på MAX IV er nemlig så kraftig, at der er potentiale for at få bedre data end på andre synkrotroner rundt om i Europa. Røntgenstrålens styrke vil være til stor fordel i Kristians forsøg, da proteinkrystallerne er meget små og svære at optimere, hvilket har gjort det vanskeligt at opnå data, der kan afsløre proteinets struktur.

Helt konkret går Kristian ind og omdanner proteinet fra bakterien til en proteinkrystal. Herefter beskyder han krystallen med røntgenstråler for at finde ud af, hvor proteinets elektronerne befinder sig og derudfra, hvordan de enkelte atomer sidder ift. hinanden. Når Kristian har denne data, kan han kortlægge proteinets tredimensionelle strukturer og dokumentere proteinets funktion helt ned på et atomart plan. Den måde, som proteinets byggeklodserne er foldet sammen i den 3 dimensional struktur, er nemlig det, der giver proteinets dets unikke egenskaber.

Samarbejdet åbner for muligheder

Kristian har haft stor gavn af samarbejdet på tværs af Sundet, som MAX4ESSFUN har muliggjort. Samarbejdet medfører forskning på et højere plan, da man kan inddrage forskere med forskellig ekspertviden og dermed får et bredere perspektiv og bedre sparring. På Århus universitet er de specialister i at udlede proteiners rumlige struktur. På Lund universitet, hvor Kristians co-vejleder Mattias Colin er fra, har de specialviden om bakterier, immunforsvaret og hvordan proteiner virker.

Kristian har også samarbejdet med Oslo Universitet gennem MAX4ESSFUN programmet: ”Hvis ikke det havde været for MAX4ESSFUN midlerne, så havde vi nok ikke inddraget dem fra Oslo i projektet. Men det er nogle rigtig brugbare teknikker, de har deroppe, som vi absolut ikke har mulighed for at have her i Århus. Så MAX4ESSFUN har åbnet op for muligheden for at få adgang til nogle teknikker, vi ellers ikke ville have adgang til”, beskriver Kristian.

Kristian forklarer, at viden om, hvad de kan på de forskellige universiteter, har gjort, at de på tværs af Sundet også er begyndt at samarbejde omkring andre projekter vedr. proteiner. Det netværket, der er skabt gennem MAX4ESSFUN, har bevirket, at Kristian hjælper til på projekter, han ellers ikke havde fået forespørgsler om. Kristians forskernetværk er yderligere blevet udbygget gennem nogle MAX4ESSFUN arrangementer så som Annual Meeting, som afholdes igen d. 12-13. marts 2018.